Stypendium MNiSzW dla dr Aleksandry Sentkowskiej

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego uhonorował stypendiami młodych wybitnych naukowców, którzy prowadzą innowacyjne badania naukowe na wysokim poziomie i cieszą się imponującym dorobkiem naukowym o wysokim prestiżu i międzynarodowym zasięgu.

Jedną z nagrodzonych osób jest dr Aleksandra Sentkowska z naszego laboratorium.

Pełną informację o Sypendiach Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego można znaleźć na stronach Ministerstwa.

Posiedzenie PAC

Posiedzenie Komitetu Eksperymentów ŚLCJ UW odbędzie się dnia 16 grudnia
2019 od godz. 10:00 w Środowiskowym Laboratorium Ciężkich Jonów UW.

Program jest dostępny tutaj.

dr hab. Krzysztof Kilian

24 września 2019 r Rada Wydziłu Chemii UW zatwierdziła przyznanie stopnia doktora habilitowanego pracownikowi ŚLCJ UW Krzysztofowi Kilianowi.
Jego praca habilitacyjna: “Statyczne i przepływowe metody wydzielania i zatężania jonów metali na stałych sorbentach – zastosowania analityczne i radiochemiczne” bazuje na wynikach uzyskanych w naszym Laborartorium

Serdeczne gratulujemy!