Seminarium prof. Johna Wooda

W środę, 13 czerwca 2018 r. o 12:15 w sali A Środowiskowego Laboratorium Ciężkich Jonów UW, odbędzie się seminarium, w trakcie którego prof. John L. Wood z School of Physics, Georgia Institute of Technology przedstawi referat p.t.

The challenge of establishing triaxial shapes in nuclei.

Zapraszamy.

 

Dzień później (14 czerwca) prof. Wood będzie miał również seminarium na Wydziale Fizyki UW pt:

Particle-core coupling in deformed nuclei: odd-A and doubly even-A identical bands.

Pierwszy pomiar układem EAGLE-EYE

Zaawansowane techniki szybkiego-timingu (ang. fast-timing) zostały po raz pierwszy zastosowane w ŚLCJ z wykorzystaniem spektrometru EAGLE (16 Ge ACS) oraz nowego układu EYE (sEquential gamma raYs dEtection – 24 LaBr3).

Układ EYE został zaprojektowany i skonfigurowany przez Michała Kowalczyka i Ernesta Grodnera z technicznym i naukowym wsparciem załogi ŚLCJ UW, NCBJ i europejskiej grupy FATIMA.

Połączenie EAGLE EYE pozwala na zastosowanie kilku technik szybkiego timingu do pomiarów czasów życie poziomów jądrowych w zakresie 10ps-10ns:

  • czyszczenie widm energii LaBr układu EYE poprzez bramkowanie na kwantach rejestrowanych przez detektory Ge układu EAGLE,
  • czyszczenie widm energii LaBr układu EYE poprzez rejestrację opóźnionych koincydencji w spektrometrze EAGLE,
  • standardowy pomiar szybkiego timingu przy użyciu detektorów LaBr układu EYE.

Pierwszy eksperyment pomiaru potrójnych koincydencji HPGe-LaBr-LaBr wykonano w  lutym i marcu 2018 z wykorzystaniem 24-ech detektorów LaBr3 dostarczonych przez  europejską współpracę FATIMA. Więcej szczegółów http://wudas2.slcj.uw.edu.pl/spin-chirality/eagle-eye/placement/placement.html