Wykład o wzbudzeniach kulombowskich

W semestrze letnim na Wydziale Fizyki UW, ul. Pasteura 5, dr Katarzyna Wrzosek-Lipska wygłasza wykład  pt. “Wzbudzenia kulombowskie – narzędzie do badania jąder atomowych”.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy w czwartki, od 8 marca 2018, na godzinę 9.15 do sali 1.01.

Raport roczny ŚLCJ

Wszystkich użytkowników urządzeń ŚLCJ zapraszamy do nadsyłania tekstów do Raportu Rocznego 2017, w terminie do 22 marca 2018. Bliższe informacje dostępne są pod adresem

www.slcj.uw.edu.pl/pl/raport-roczny/wytyczne

Spotkanie Fizyków Seniorów

W środę, 7 lutego 2018 o godz. 16.30, w ŚLCJ UW miało miejsce spotkanie Fizyków Seniorów. Z incjatywy Henryka Wujca odbyły się już 4 takie spotkania. Poprzednie korzystało z gościnności Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej.