Komitet Eksperymentów

 

 

Poprzednie posiedzenia Komitetu Eksperymentów w 2022 roku

Skład Komitetu Eksperymentów

  • dr hab. Piotr Bednarczyk (Instytut Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie),
  • dr Gilles de France (GANIL, Caen, Francja),
  • dr hab. Nicholas Keeley (Narodowe Centrum Badań Jądrowych, Świerk),
  • dr Marco Mazzocco (Uniwersytet w Padwie, Włochy),
  • dr hab. Chiara Mazzocchi (Wydział‚ Fizyki UW),
  • dr hab. Leszek Próchniak (ŚLCJ UW),
  • dr Władysław Trzaska (Uniwersytet Jyväskylä, Finlandia) – Przewodniczący,
  • dr Galina Knyazheva (ZIBJ Dubna, Rosja) – zawieszona.

Komitet Eksperymentów 2017-2020

Komitet Eksperymentów 2012-2016