Rada Środowiskowego Laboratorium Ciężkich Jonów UW

Kadencja 2021-2024

Przewodniczący

 • prof. dr hab. Adam Maj – Oddział Fizyki Jądrowej i Oddziaływań Silnych, Instytut Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk

Zastępca przewodniczącego

 • prof. dr hab. Wojciech Satuła – Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski

Członkowie Prezydium Rady

 • prof. dr hab. inż. Andrzej Chmielewski – Instytut Chemii i Techniki Jądrowej
 • prof. dr hab. Stanisław Kistryn – Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Uniwersytet Jagielloński
 • prof. dr hab. inż. Krzysztof Kurek– Narodowe Centrum Badań Jądrowych

Członkowie Rady

 • prof. dr hab. Józef Andrzejewski – Katedra Fizyki Jądrowej i Bezpieczeństwa Radiacyjnego, Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Mieczysław Budzyński – Katedra Fizyki Materiałowej, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej
 • prof. dr hab. Ewa Bulska – Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych, Uniwersytet Warszawski
 • dr Jarosław Choiński – Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów, Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Zbigniew Konrad Czerski – Instytut Fizyki, Uniwersytet Szczeciński
 • prof. dr hab. Bogdan Fornal – Zakład Struktury Jądra, Instytut Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk
 • dr hab. Krzysztof Kilian – Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów, Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Agnieszka Korgul, prof. UW – Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Michał Kowal, prof. NCBJ – Zakład Fizyki Teoretycznej, Narodowe Centrum Badań Jądrowych
 • prof. dr hab. n.med. Leszek Królicki – Zakład Medycyny Nuklearnej, Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • prof. dr hab. inż. Piotr Magierski – Wydział Fizyki, Politechnika Warszawska
 • dr hab. Krzysztof Miernik, prof. UW – Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski
 • dr Paweł Napiorkowski – Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów, Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Marcin Palacz – Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów, Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Leszek Próchniak – Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów, Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Krzysztof Rusek – Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów, Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Elżbieta Stephan, prof. UŚ – Instytut Fizyki, Uniwersytet Śląski
 • dr Agnieszka Trzcińska – Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów, Uniwersytet Warszawski

Rada ŚLCJ 2017-2020

Rada ŚLCJ 2013-2016