Kontakt


p.o. Dyrektora: dr Paweł J. Napiorkowski
e-mail: dyrektor(at)slcj.uw.edu.pl

Zastępca Dyrektora ds. Naukowych: dr hab. Leszek Próchniak
email: prochniak(at)slcj.uw.edu.pl ++48 22 5546212

Zastępca Dyrektora ds. Technicznych: dr Jarosław Choiński
email: jch(at)slcj.uw.edu.pl ++48 22 5546217


Lider Naukowy: prof. dr hab. Krzysztof Rusek
(Pełnomocnik Dyrektora Laboratorium ds. zapewnienia doskonałości naukowej)
e-mail: rusek(at)slcj.uw.edu.pl +48 22 5546209

Sekretariat:
+48 22 5546342, +48 22 8222123
Fax: +48 22 6592714
e-mail: slcj(at)slcj.uw.edu.pl

Recepcja: +48 22 5546000

Pełnomocnik kwestora:
mgr Eliza Balcerowska
tel: +48-22-5546115
e-mail: ebalcerowska(at)slcj.uw.edu.pl

Kierownik działu administracyjno-technicznego:
Administrator budynku:
Lidia Strzelczyk
+48 22 5546111, +48 22 8224038
e-mail: strzelczyk(at)slcj.uw.edu.pl

Księgowość: +48 22 5546114


Kierownik sali eksperymentów: dr Katarzyna Hadyńska-Klęk
Sterownia: +48 22 5546039, 5546040
Sala Fizyków: +48 22 5546057
Hala eksperymentalna: +48 22 5546056


Osoby kontaktowe:

(at) w adresie e-mail oznacza znak “@”

Maciej Kisieliński, +48-22-5546329,   kisiel(at)slcj.uw.edu.pl

Cyklotron: dr Jarosław Choiński
+48-22-5546217, jch(at)slcj.uw.edu.pl

Ochrona Radiologiczna: mgr Olga Nassar
+48-22-5546331, osteczk(at)slcj.uw.edu.pl

Pracownia targetowa: dr hab. Anna Stolarz
+48-22-5546137,   anna(at)slcj.uw.edu.pl

Elektronika i system zbierania danych: mgr Michał Kowalczyk +48-22-5546325   mkk(at)fuw.edu.pl

Sala Fizyków: Michał Kowalczyk,
+48-22-5546325   mkk(at)fuw.edu.pl

Hala eksperymentalna: dr Katarzyna Hadyńska-Klęk,
+48-22-5546207,   kasiah(at)slcj.uw.edu.pl

EAGLE: dr hab. Marcin Palacz
+48-22-5546206,   palacz(at)slcj.uw.edu.pl

ICARE: dr Agnieszka Trzcińska
+48-22-5546206,   agniecha(at)slcj.uw.edu.pl

Pracownie izotopowe: dr Urszula Kaźmierczak
+48-22-5546211,   ukazmierczak(at)slcj.uw.edu.pl

Stacja naświetlań: dr Monika Paluch-Ferszt
+48-22-5546208,   mpaluchferszt(at)slcj.uw.edu.pl

Podział czasu wiązki, PAC: dr Katarzyna Wrzosek- Lipska
+48-22-5546216,   wrzosek(at)slcj.uw.edu.pl

Pracownia chemiczna: dr Mateusz Pęgier
+48-22-5546210,   pegier(at)slcj.uw.edu.pl

Warsztaty, dydaktyka: dr Justyna Samorajczyk-Pyśk
+48-22-5546208,   samorajczyk(at)slcj.uw.edu.pl

HIL Annual Report, imprezy: dr Marzena Wolińska-Cichocka
+48-22-5546214,   mala(at)slcj.uw.edu.pl

Komputery, sieć: mgr inż. Jan Miszczak
+48-22-5546121,   miszczak(at)slcj.uw.edu.pl

Komputery Unix: Łukasz Światek
+48-22-55-46241 swiatek(at)slcj.uw.edu.pl,

WWW, social media:
dr hab. Aleksandra Sentkowska, sentkowska(at)slcj.uw.edu.pl +48-22-55-46210
dr Giulia Colucci, colucci(at)slcj.uw.edu.pl,  +48-22-55-46215,

Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów

Uniwersytet Warszawski
ul. Pasteura 5A
02-093 Warszawa

Contact form