Sympozjum Nagrody ŚLCJ

Zapraszamy do udziału w Sympozjum Nagrody Środowiskowego Laboratorium Ciężkich Jonów, które odbędzie się 29 września (piątek), w budynku ŚLCJ (ul. Pasteura 5A).
Sympozjum rozpocznie się o godz. 14, a zakończy około godz. 18.

W trakcie sympozjum wykład wygłosi prof. Takashi Tom Inamura (fundator Nagrody ŚLCJ), zostanie wręczona Nagroda ŚLCJ edycji 2016 oraz referaty przedstawią laureaci nagrody.

Program sympozjum dostępny jest tu.

Stypendia START 2018 Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

Stypendia START to roczne stypendia dla wybitnych młodych uczonych na początku kariery naukowej posiadających udokumentowane osiągnięcia w swojej dziedzinie badań.

Ubiegać się o nie mogą wybitni młodzi uczeni ze znaczącymi sukcesami w swojej dziedzinie nauki, którzy:

  • mają dorobek udokumentowany publikacjami (artykuły w uznanych periodykach naukowych lub pozycje książkowe);
  • są doktorantami bądź doktorami w Polsce lub wykonują prace B+R* w Polsce w podmiocie, którego jednym z celów statutowych jest prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych;
  • nie przekroczyli wieku 30 lat w roku składania wniosku (o stypendium w najbliższym konkursie mogą się starać kandydaci urodzeni w roku 1987 lub później)

W ubiegłych latach wysokość rocznego stypendium wynosiła 28 000 zł. W najbliższym konkursie Fundacja przyzna ok. 100 rocznych stypendiów.

Regulamin Programu Start i Instrukcja przygotowania wniosku umieszczona jest na stronie programu. Znajdują się w nich m.in. szczegółowe informacje o kryteriach i sposobie oceny wniosków oraz opis poszczególnych etapów konkursu.

Wnioski w konkursie START 2018 można składać do 31 października br.

Wyniki zostaną ogłoszone w maju 2018 r.

OPUS 14, PRELUDIUM 14 i DAINA 1 – ogłoszenie konkursów

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło czternastą edycję konkursów OPUS i PRELUDIUM, a także pierwszą polsko-litewskiego konkursu DAINA. Naukowcy prowadzący badania podstawowe będą mogli ubiegać się o finansowanie z łącznej puli 348 mln zł.

Nowy konkurs DAINA 1 to wspólny projekt Narodowego Centrum Nauki i litewskiej agencji Lietuvos mokslo taryba (LMT). Finansowanie mogą w nim zdobyć polsko-litewskie zespoły badawcze realizujące badania we wszystkich dyscyplinach naukowych. Planowane projekty mogą trwać 24 lub 36 miesięcy, a kierownik polskiego zespołu musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora. Nowy konkurs będzie działał na podobnych zasadach, co cieszący się dużą popularnością polsko-niemiecki BEETHOVEN. Budżet konkursu zaplanowano na 8 mln zł.

Konkurs PRELUDIUM 14 jest przeznaczony dla osób rozpoczynających karierę naukową, które nie posiadają jeszcze stopnia naukowego doktora. Maksymalne finansowanie pojedynczego projektu może wynieść odpowiednio 70 tys. (dla projektu trwającego 12 miesięcy), 140 tys. (24 miesiące) lub 210 tys. zł.(36 miesięcy). W tej edycji budżet konkursu wyniesie 40 mln zł.

O środki w konkursie OPUS 14 może starać się każdy naukowiec, niezależnie od stażu i stopnia lub tytułu naukowego. Pieniądze można przeznaczyć na stworzenie zespołu badawczego oraz zakup aparatury niezbędnej do realizacji badań. Naukowcom nie narzucono górnego limitu finansowania, o jakie mogą się ubiegać dla pojedynczego projektu. Łączny budżet konkursu to 300 mln zł.

Wnioski należy składać za pośrednictwem systemu ZSUN/OSF (https://osf.opi.org.pl) w terminie do 15 grudnia 2017 r.