Obrona z wyróżnieniem pracy magisterskiej pani Iwony Piętki

W dniu 4 września 2023 pani Iwona Piętka  obroniła z wyróżnieniem pracę magisterską na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Praca dotyczyła badania struktury jądra 110Cd metodą wzbudzeń kulombowskich i była całkowicie oparta na danych zebranych w ŚLCJ UW. Promotorem pracy była dr Katarzyna Wrzosek-Lipska.

Mgr Iwona Piętka będzie kontynuowała badania nad strukturą elektromagnetyczną jądra 110Cd w ramach swojej pracy doktorskiej. Praca będzie realizowana w Szkole Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UW pod kierownictwem dr. hab. Leszka Próchniaka
i dr Katarzyny Wrzosek-Lipskiej.

Życzymy sukcesów w dalszej pracy !

O cyklotronie w TVP

Pierwszy odcinek serii “Krypton – co nam daje nauka / Cyklotron” miał swoją premierę w TVP Nauka.

Program jest dostępny w serwisie VOD TVP:
https://vod.tvp.pl/programy,88/krypton

Odszedł Wojtek Gawlikowicz

W dniu 16 sierpnia 2023 r. zmarł dr hab. Wojciech Maria Gawlikowicz, prof. UKSW.
Profesor Gawlikowicz był specjalistą w zakresie badania i modelowania mechanizmów reakcji jądrowych, a także technik eksperymentalnych związanych z detekcją cząstek naładowanych i neutronów.
Pracował na Wydziale Biologii i Nauk o Środowisku UKSW od 2010 roku. Wcześniej po powrocie ze stażu prodoktorskiego w USA pracował w Środowiskowym Laboratorium Ciężkich Jonów przy projekcie EURISOL-DS i na Uniwersytecie Warszawskim uzyskał stopień doktora habilitowanego.