Przetargi zamknięte

 • Ogłoszenie o wszczęciu postępowania nr 003/2023/IM na zakup wzmacniacza TWTA, dla Środowiskowego Laboratorium Ciężkich Jonów UW w Warszawie, ul. Pasteura 5a.

Ogłoszenie
Notice (ENG)
Formularz oferty
Offer form (ENG)
Wybór najkorzystniejszej oferty
Best offer choice (ENG)


 • Ogłoszenie o wszczęciu postępowania nr 001/2023/IM na zakup helowego wykrywacza nieszczelności, dla Środowiskowego Laboratorium Ciężkich Jonów UW w Warszawie, ul. Pasteura 5a.

Ogłoszenie
Formularz oferty
Wzór umowy
Pytania i odpowiedzi
Wybór najkorzystniejszej oferty


 • Ogłoszenie o wszczęciu postępowania nr 002/2021/IM na zakup 16-to kanałowego digitizer w standardzie VME64, dla Środowiskowego Laboratorium Ciężkich Jonów UW w Warszawie, ul. Pasteura 5a.

Ogłoszenie
Formularz oferty
Wzór umowy
Wybór najkorzystniejszej oferty


 • Ogłoszenie o wszczęciu postępowania nr 001/2021/IM na dostawy ciekłego azotu na okres 2 lat do Warszawskiego Cyklotronu dla Środowiskowego Laboratorium Ciężkich Jonów UW w Warszawie, ul. Pasteura 5a.

Ogłoszenie
Formularz oferty
Pytania i odpowiedzi
Pytania i odpowiedzi 1
Wybór najkorzystniejszej oferty


 • Ogłoszenie o wszczęciu postępowania nr 004/2019/ na Wykonanie systemu pomiarowego opartego na mechanizmie “search coil”. System ma służyć do mapowania pola magnetycznego cyklotronu U-200P.

Ogłoszenie
Formularz oferty
Wybór najkorzystniejszej oferty


 • Ogłoszenie o wszczęciu postępowania nr 001/2019/IM na zakup lamp mocy do generatora w.cz. dla warszawskiego cyklotronu dla Środowiskowego Laboratorium Ciężkich Jonów UW w Warszawie, ul. Pasteura 5a.

Ogłoszenie
Announcement
Szczegółowy opis przedmiotu przetargu / A detailed description of the subject of the tender
Formularz oferty
Offer form
Wybór najkorzystniejszej oferty


 • Ogłoszenie o wszczęciu postępowania nr 002/2019/IM na sukcesywne dostawy ciekłego azotu (250 ton) na okres 2 lat do Warszawskiego Cyklotronu dla Środowiskowego Laboratorium Ciężkich Jonów UW w Warszawie, ul. Pasteura 5a.

Ogłoszenie
Formularz oferty
Wybór najkorzystniejszej oferty


 • Ogłoszenie o wszczęciu postępowania nr 003/2019/IM na zakup dwóch komputerów dla Środowiskowego Laboratorium Ciężkich Jonów UW w Warszawie, ul. Pasteura 5a.

Ogłoszenie
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Formularz oferty
Wybór najkorzystniejszej oferty


 • Ogłoszenie o wszczęciu postępowania nr 001/2018/IM na zakup aparatury próżniowej do istniejącej w ŚLCJ aparatury badawczej i tworzonej nowej dla Środowiskowego Laboratorium Ciężkich Jonów UW w Warszawie, ul. Pasteura 5a.

Ogłoszenie
Wzór umowy
Formularz oferty
Wybór najkorzystniejszej oferty

 • Ogłoszenie o wszczęciu postępowania nr 003/2017/IM na Przebudowę systemu wentylacji i klimatyzacji pomieszczeń na parterze w budynku Środowiskowego Laboratorium Ciężkich Jonów UW, na bazie istniejącej centrali VBW

Ogłoszenie
Wzór umowy
Formularz oferty
Dokumentacja wykonawcza: Piwnica, Parter, Dach, opis techniczny
Kosztorys i przedmiar

Wybór najkorzystniejszej oferty

 • Ogłoszenie o wszczęciu postępowania nr 002/2017/IM na zakup obrabiarek do Warszawskiego Cyklotronu, dla Środowiskowego Laboratorium Ciężkich Jonów UW w Warszawie ul. Pasteura 5a

Ogłoszenie
Wzór umowy
Formularz oferty
Pytania i odpowiedzi
Pytania i odpowiedzi 1
Wybór najkorzystniejszej oferty cz.I
Wybór najkorzystniejszej oferty cz.II

  • Ogłoszenie o wszczęciu postępowania nr 006/2015/IM na sukcesywne dostawy ciekłego azotu do Warszawskiego Cyklotronu, dla Środowiskowego Laboratorium Ciężkich Jonów UW w Warszawie ul. Pasteura 5a

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie
Wzór umowy
Formularz oferty

  • Ogłoszenie o wszczęciu postępowania nr 007/2015/IM na usługę polegającą na integracji nowych stopni mocy budowanych generatorów w.cz. pomiędzy sobą oraz z infrastrukturą warszawskiego cyklotronu.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie
Wzór umowy
Formularz oferty

  • Ogłoszenie o wszczęciu postępowania nr 008/2015/IM na zakup detektora germanowego promieniowania fotonowego do warszawskiego cyklotronu, dla Środowiskowego Laboratorium Ciężkich Jonów UW w Warszawie ul. Pasteura 5a

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie
Wzór umowy
Formularz oferty

  • Ogłoszenie o wszczęciu postępowania nr 009/2015/IM na zakup dawkomierzy elektronicznych w liczbie 20 sztuk wraz z czytnikiem biurkowym dawkomierzy, oprogramowaniem do odczytu, konfiguracji dawkomierzy i zarządzania dawkomierzami do warszawskiego cyklotronu, dla Środowiskowego Laboratorium Ciężkich Jonów UW w Warszawie ul. Pasteura 5a

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie
Wzór umowy
Formularz oferty

  • Ogłoszenie o wszczęciu postępowania nr 001/2016/IM na na zakup stanowiska próżniowego do budowanego jonowodu dla Środowiskowego Laboratorium Ciężkich Jonów UW w Warszawie ul. Pasteura 5a

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie
Wzór umowy
Formularz oferty
Pytania i odpowiedzi

  • Ogłoszenie o wszczęciu postępowania nr 001/2017/IM na sukcesywne dostawy ciekłego azotu do Warszawskiego Cyklotronu, dla Środowiskowego Laboratorium Ciężkich Jonów UW w Warszawie ul. Pasteura 5a

Ogłoszenie
Wzór umowy
Formularz oferty
Wybór najkorzystniejszej oferty