About: Anna Odziemczyk

Recent Posts by Anna Odziemczyk

Ogłoszenie konkursów ETIUDA 6, SONATINA 2 i UWERTURA 2

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło konkursy ETIUDA 6, SONATINA 2 i UWERTURA 2. Naukowcy będą mogli ubiegać się o finansowanie stypendiów doktorskich, projektów badawczych oraz staży w jednostkach zagranicznych realizujących granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC). W konkursie ETIUDA 6 młodzi badacze będą mogli otrzymać stypendium w wysokości 4500 zł miesięcznie na okres od 6 do 12 miesięcy oraz odbyć trwający od 3 do 6 miesięcy staż w wybranym zagranicznym ośrodku naukowym. Budżet konkursu ETIUDA 6 wyniesie 15 mln zł. SONATINA 2 przeznaczona jest dla osób mających stopień naukowy doktora, które uzyskały go maksymalnie 3 lata przed rokiem złożenia wniosku lub które uzyskają go do końca czerwca 2018 r. Konkurs ma na celu umożliwienie zatrudnienia młodych uczonych w polskich jednostkach naukowych w roli kierowników własnych projektów badawczych. Oprócz tego beneficjenci programu mają możliwość odbycia stażu zagranicznego w wybranej przez siebie instytucji. Budżet konkursu wynosi 30 mln zł. Dzięki konkursowi UWERTURA 2...
Read more

Stypendia START 2018 Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

Stypendia START to roczne stypendia dla wybitnych młodych uczonych na początku kariery naukowej posiadających udokumentowane osiągnięcia w swojej dziedzinie badań. Ubiegać się o nie mogą wybitni młodzi uczeni ze znaczącymi sukcesami w swojej dziedzinie nauki, którzy:
  • mają dorobek udokumentowany publikacjami (artykuły w uznanych periodykach naukowych lub pozycje książkowe);
  • są doktorantami bądź doktorami w Polsce lub wykonują prace B+R* w Polsce w podmiocie, którego jednym z celów statutowych jest prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych;
  • nie przekroczyli wieku 30 lat w roku składania wniosku (o stypendium w najbliższym konkursie mogą się starać kandydaci urodzeni w roku 1987 lub później)
W ubiegłych latach wysokość rocznego stypendium wynosiła 28 000 zł. W najbliższym konkursie Fundacja przyzna ok. 100 rocznych stypendiów. Regulamin Programu Start i Instrukcja przygotowania wniosku umieszczona jest na stronie programu. Znajdują się w nich m.in. szczegółowe informacje o kryteriach i sposobie oceny wniosków oraz opis poszczególnych etapów konkursu. Wnioski w konkursie START 2018 można...
Read more

OPUS 14, PRELUDIUM 14 i DAINA 1 – ogłoszenie konkursów

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło czternastą edycję konkursów OPUS i PRELUDIUM, a także pierwszą polsko-litewskiego konkursu DAINA. Naukowcy prowadzący badania podstawowe będą mogli ubiegać się o finansowanie z łącznej puli 348 mln zł. Nowy konkurs DAINA 1 to wspólny projekt Narodowego Centrum Nauki i litewskiej agencji Lietuvos mokslo taryba (LMT). Finansowanie mogą w nim zdobyć polsko-litewskie zespoły badawcze realizujące badania we wszystkich dyscyplinach naukowych. Planowane projekty mogą trwać 24 lub 36 miesięcy, a kierownik polskiego zespołu musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora. Nowy konkurs będzie działał na podobnych zasadach, co cieszący się dużą popularnością polsko-niemiecki BEETHOVEN. Budżet konkursu zaplanowano na 8 mln zł. Konkurs PRELUDIUM 14 jest przeznaczony dla osób rozpoczynających karierę naukową, które nie posiadają jeszcze stopnia naukowego doktora. Maksymalne finansowanie pojedynczego projektu może wynieść odpowiednio 70 tys. (dla projektu trwającego 12 miesięcy), 140 tys. (24 miesiące) lub 210 tys. zł.(36 miesięcy). W tej edycji budżet konkursu wyniesie 40 mln...
Read more

Recent Comments by Anna Odziemczyk

    No comments by Anna Odziemczyk yet.