OPUS 14, PRELUDIUM 14 i DAINA 1 – ogłoszenie konkursów

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło czternastą edycję konkursów OPUS i PRELUDIUM, a także pierwszą polsko-litewskiego konkursu DAINA. Naukowcy prowadzący badania podstawowe będą mogli ubiegać się o finansowanie z łącznej puli 348 mln zł.

Nowy konkurs DAINA 1 to wspólny projekt Narodowego Centrum Nauki i litewskiej agencji Lietuvos mokslo taryba (LMT). Finansowanie mogą w nim zdobyć polsko-litewskie zespoły badawcze realizujące badania we wszystkich dyscyplinach naukowych. Planowane projekty mogą trwać 24 lub 36 miesięcy, a kierownik polskiego zespołu musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora. Nowy konkurs będzie działał na podobnych zasadach, co cieszący się dużą popularnością polsko-niemiecki BEETHOVEN. Budżet konkursu zaplanowano na 8 mln zł.

Konkurs PRELUDIUM 14 jest przeznaczony dla osób rozpoczynających karierę naukową, które nie posiadają jeszcze stopnia naukowego doktora. Maksymalne finansowanie pojedynczego projektu może wynieść odpowiednio 70 tys. (dla projektu trwającego 12 miesięcy), 140 tys. (24 miesiące) lub 210 tys. zł.(36 miesięcy). W tej edycji budżet konkursu wyniesie 40 mln zł.

O środki w konkursie OPUS 14 może starać się każdy naukowiec, niezależnie od stażu i stopnia lub tytułu naukowego. Pieniądze można przeznaczyć na stworzenie zespołu badawczego oraz zakup aparatury niezbędnej do realizacji badań. Naukowcom nie narzucono górnego limitu finansowania, o jakie mogą się ubiegać dla pojedynczego projektu. Łączny budżet konkursu to 300 mln zł.

Wnioski należy składać za pośrednictwem systemu ZSUN/OSF (https://osf.opi.org.pl) w terminie do 15 grudnia 2017 r.