Nagrody indywidualne Rektora UW

Nagrody  indywidualne III stopnia Retora Uniwersytetu Warszawskiego za osiągnięcia naukowe otrzymali:

dr hab. Marcin Palacz – za zorganizowanie i kierowanie udaną międzynarodową kampanią pomiarową NEEDLE z wykorzystaniem układu detekcyjnego NEDA i spektrometru promieniowana gamma EAGLE,

dr hab. Aleksandra Sentkowska – za badania pt: “Aspekty metodologiczne w oznaczaniu specjacji selenu” zakończone uzyskaniem stopnia doktora habilitowanego.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Grzegorz Jaworski wyróżniony przez Rektora za osiągnięcia naukowe

Wyróżnienie Rektora za osiągnięcia naukowe 2023 otrzymał

 dr inż. Grzegorz Maria Jaworski.

Jest on adiunktem w grupie pracowników badawczych w Środowiskowym Laboratorium Ciężkich Jonów. Jest współautorem 14 prac opublikowanych w ciągu ostatnich 2 lat. Jednak na szczególne wyróżnienie zasługują jego osiągnięcia z zakresie rozwoju infrastruktury badawczej w SLCJ. Dr inż. Grzegorz Maria Jaworski kieruje obecnie projektem NCN-Sonata 16: Jądra podwójnie magiczne, oddziaływania proton-neutron i kształty jąder atomowych badane metodami spektroskopii gamma 2020/39/D/ST2/00466. W ramach tego projektu sprowadził do Laboratorium, uruchomił i przeprowadził udaną kampanię eksperymentalną z wykorzystaniem układu NEDA. Jest to najlepszy obecnie na świecie detektor neutronów przeznaczony do współpracy z wielodetektorowymi spektrometrami promieniowania gamma takimi jak EAGLE. W roku 2022 w ramach przygotowania układu badawczego laureat uruchomił innowacyjny w pełni cyfrowy układ zbierania danych, a zbudowany przez niego zestaw pomiarowy posłużył do przeprowadzenia w SLCJ 4 udanych międzynarodowych eksperymentów a kolejne 3 zostaną wykonane w najbliższych miesiącach. Już widać, iż wyniki przeprowadzonych pomiarów są wartościowe i były prezentowane na tegorocznych konferencjach naukowych. Kampania NEEDLE w SLCJ jest szeroko i pozytywnie komentowana w europejskim środowisku fizyków jądrowych i stała się wizytówka sukcesu Laboratorium i Uniwersytetu Warszawskiego w Europie.

Łukasz Standyło doktorem!

Dnia 17 listopada  mgr. Łukasz Standyło publicznie obronił rozprawę

“Badanie mechanizmu wychwytu i termalizacji strumieni jonów i atomów wprowadzonych do plazmy wytwarzanej metodą elektronowego rezonansu cyklotronowego”

uzyskując tym samym stopień naukowy doktora nauk fizycznych. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Zawiadomienie o obronie.