Wspieranie działalności naukowej pracowników UW

Od 1 lutego 2017 r. Uniwersytet wprowadził nowe zasady wspierania działalności naukowej pracowników UW, jak również naukowców z innych ośrodków, którzy chcieliby na Uniwersytecie realizować grant międzynarodowy.

Budżet na rok 2017 to 1,2 mln zł.

Środki można uzyskać w ramach trzech ścieżek:

Szczegółowe informacje na temat procedury starania się o dotacje oraz wzory wniosków dostępne są na stronie: Biura ds. Obsługi Badań UW