Wiązki i komitet eksperymentów

Call for proposals

Komitet Eksperymentów

Posiedzenia PAC

Podział czasu wiązki

Komitet Użytkowników

  • Protokół ze spotkania Komitetu Użytkowników Cyklotronu U-200P (17.11.2005)
  • Porządek obrad Komitetu Użytkowników (17.11.2005)
  • Porządek obrad Komitetu Użytkowników (05.04.2005)
  • Protokół ze spotkania Komitetu Użytkowników Cyklotronu U-200P (09.11.2004)