Wiązki jonów

W tabeli poniżej wymienione są wiązki jonów wyprowadzone z cyklotronu:

Cyklotron K= 90 – 160
Jon Energia min
[MeV]
Energia max
[MeV]
Energia max
[MeV/nukl]
Natężenie
wyprowadzonej wiązki
[nA]
Natężenie
wyprowadzonej wiązki
[pnA]
Natężenie
wyprowadzonej wiązki
[p/s]
10B+2 51 55 5.5 45 9.0 5.6 10+10
11B+2 40 50 4.5 50 10.0 6.3 10+10
12C+2 38 50 4.2 100 16.7 1.0 10+11
12C+3 53 92 7.7 220 36.7 2.3 10+11
13C+3 90 6.9 90 16
14N+2 32 50 3.6 240 34.3 2.1 10+11
14N+3 57 91 6.5 1500 214.3 1.3 10+12
15N+3 43 2.9 50 7.1
16O+3 46 80 5.0 400 50.0 3.1 10+11
16O+4 80 120 7.5 650 81.3 5.1 10+11
18O+4 100 120 6.7 2000 250.0 1.6 10+12
19F+3 50 66 3.5 10 1.1 6.9 10+9
20Ne+3 45 68 3.4 300 30.0 1.9 10+11
20Ne+4 68 115 5.8 1300 130.0 8.1 10+11
20Ne+5 130 160 8.0 120 12.0 7.5 10+11
22Ne+3 44 55 2.5 260 26.0 1.6 10+11
24Mg+4 77 3.2 120 10
32S+5 79 110 3.4 50 3.1 2.0 10+10
32S+6 120(*) 150 4.7 70 4.4 2.7 10+10
32S+7 120(*) 225 7.0 50 3.1 2.0 10+10
40Ar+6 90(*) 132 3.7 100 5.6 3.6 10+10
40Ar+7 130(*) 164 4.1 35 1.9 1.2 10+10
40Ar+8 180(*) 200 5.0 40 2.2 1.4 10+10

(*) oszacowanie, brak danych pomiarowych

Oznaczenia:

20Ne+4 jon przyspieszany na II harmonicznej
22Ne+3   jon przyspieszany na III harmonicznej

Uwaga:

Intensywności zamieszczone w tabeli zależą od energii wiązki. Jest to związane z warunkami wyprowadzenia – promieniem ekstrakcji i geometrią pola brzegowego, w którym poruszają się cząstki. Wiązki o najwyższej intensywności są otrzymywane dla najwyższej energii przy danym stanie ładunkowym. Obniżenie energii powoduje nieuniknioną stratę intensywności ze względu na przejście z jedno- do wieloobrotowego sposobu wyprowadzenia.

Intensywność wiązki na tarczy zwykle wynosi  50-90% powyższych wartości w zależnosci od geometrii układu eksperymentalnego, używanych kolimatorów, itp.