ŚLCJ@ECOS – Rozbudowa ŚLCJ dla inicjatywy ECOS

13 czerwca 2018 Dyrektor ŚLCJ prof. Krzysztof Rusek złożył wniosek o umieszczenie pojektu rozwoju Laboratorium na Polskiej Mapie Drogowej Infrastruktury Badawczej.

Projektowane jest zastąpienie pracującego od 25 lat w Środowiskowym Laboratorium Ciężkich Jonów UW akceleratora ciężkich jonów przez nowe urządzenie o znacznie polepszonych parametrach energii, zakresu jonów i natężenia wiązek. Realizacja projektu pozwoli na zaistnienie w Polsce i w naszej części Europy unikalnego urządzenia do badań podstawowych z fizyki jądrowej, w tym badań własności pierwiastków superciężkich, a także wielu zastosowań w energetyce jądrowej, medycnie, badaniach własności ciał stałych, astrofizyce i in. Ważnym aspektem projektu będzie możliwość rozwijania kształcenia kadry studentów i naukowców na najwyższym poziomie, z możliwościami dostępu do jednego z najlepszych urządzeń tego typu na świecie. Projekt stanowić będzie częściową realizację programu European COllaboration on high intensity Stable beams (ECOS) rozpatrywanego przez Europejski Program FP7 EURONS i rekomendowanego przez europejski komitet fizyki jądrowej Nuclear Physics European Collaboration Committee (NuPECC).

Pełna wersja wniosku.
Harmogram realizacji projektu.

Prezentacja Pawła Napiorkowskiego na konferencji w Kazimierzu Dolnym 2018 zawierająca skrótowy opis nowego projektu.

Listy poparcia