Raport Roczny ŚLCJ 2021

Z wielką przyjemnością informujemy o publikacji Raportu Rocznego ŚLCJ 2021.

Bardzo dziękujemy wszystkim osobom, które przysłały teksty do raportu oraz wszystkim, którzy brali udział przy tworzeniu tegorocznej edycji raportu.

W szczególności dziękujemy edytorom: Marzenie Wolińskiej-Cichociej, Nicolasowi Keelley, Michalinie Komorowskiej i Justynie Samorajczyk-Pyśk.

Raport jest dostępny na stronie internetowej Laboratorium (w zakładce: Raporty i publikacje).