About: gcolucci

Recent Posts by gcolucci

Badanie współistnienia kształtu i korelacji oktupolowych w lekkich jądrach Xe, Cs i Ba – eksperyment wykonany w SLCJ

W SLCJ przeprowadzono eksperyment mający na celu zbadanie współistnienia kształtu i korelacji oktupolowych w lekkich jądrach Xe, Cs i Ba. Eksperyment został zaproponowany przez dr. Petrache z University Paris-Saclay i IJClab. Eksperyment wykorzystywał układ NEEDLE (NEDA+EAGLE) w połączeniu z urządzeniem PLUNGER Uniwersytetu w Kolonii i trwał dwa tygodnie. Dziękujemy wszystkim naukowcom i studentom z Paris-Saclay, IJClab, Uniwersytetu w Kolonii, IFJ PAN w Krakowie, Instytutu Fizyki Nowoczesnej w Lanzhou, Simon Fraser University, Atomków, SLCJ oraz operatorom cyklotronu za ich fundamentalny wkład. Projekt był częściowo dofinansowany z grantu EURO-LABS (EUROpean Laboratories for Accelerator Based Sciences). ...
Read more

Posiedzenie PAC

Najbliższe posiedzenie Komitetu Eksperymentów odbędzie się 14 kwietnia 2023 r. Program spotkania dostępny jest pod poniższym linkiem....
Read more

Pomiar czasów życia stanów wzbudzonych w 134Sm – eksperyment wykonany w SLCJ

W ciągu ostatnich dwóch tygodni w SLCJ przeprowadzono eksperyment mający na celu pomiar czasów życia stanów wzbudzonych w jądrze 134Sm, zaproponowany przez dra Saygi z Uniwersytetu w Ankarze. W eksperymencie wykorzystano układ NEEDLE (NEDA+EAGLE) połączony z urządzeniem PLUNGER Uniwersytetu w Kolonii. Dziękujemy wszystkim badaczom z SLCJ, Uniwersytetu w Ankarze, Uniwersytetu w Kolonii, IFJ PAN w Krakowie, University of the West of Scotland, Atomki i Uniwersytetu Warszawskiego oraz operatorom cyklotronu SLCJ za ich ważny wkład. Projekt był częściowo dofinansowany z grantu EURO-LABS (EUROpean Laboratories for Accelerator Based Sciences). ...
Read more

Recent Comments by gcolucci

    No comments by gcolucci yet.