Publikacja w Food Analytical Methods

W lutym w czasopiśmie Food Analytical Methods, wydawnictwa Springer,  ukazała się praca przeglądowa “What can be done to get more—extraction of phenolic compounds from plant materials” będąca efektem współpracy SLCJ UW (dr hab. Aleksandra Sentkowska), Wydziału Rolnictwa Uniwersytetu Goce Delcev w Macedonii (prof. Violeta Ivanova‑Petropulos) oraz Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego (prof. dr hab. Krystyna Pyrzyńska). Publikacja jest dostępna pod linkiem:
https://link.springer.com/article10.1007s12161-024-02594-w