Zamówienia publiczne

Zamówienia Publiczne Art.11 ust.5 pkt.1, art.2 ust.1 pkt.1  • Ogłoszenie o wszczęciu postępowania nr 002/2021/IM na zakup 16-to kanałowego digitizer w standardzie VME64, dla Środowiskowego Laboratorium Ciężkich Jonów UW w Warszawie, ul. Pasteura 5a.

Ogłoszenie
Formularz oferty
Wzór umowy

Wybór najkorzystniejszej oferty