Zamówienia publiczne

Zamówienia Publiczne Art.11 ust.5 pkt.1, art.2 ust.1 pkt.1  • Ogłoszenie o wszczęciu postępowania nr 004/2023/IM na zakup działka elektronowego z uzupełniającym wyposażeniem i kontrolera grubości warstwy parowanej w próżni dla Środowiskowego Laboratorium Ciężkich Jonów UW w Warszawie, ul. Pasteura 5a.

Ogłoszenie
Formularz oferty
Wybór najkorzystniejszej oferty

  • Notice on initiation of procedure No. 004/2023/IM for the purchase of an electron gun with supplementary equipment and a thickness controller of the layer produced in vacuum by vapour deposition for the Heavy Ion Laboratory of the University of Warsaw, ul. Pasteura 5a.

ANNOUNCEMENT ON THE OPENING OF A PUBLIC TENDER NO. 004/2023/IM (ENG)
Offer form (ENG)
Best offer choice (ENG)