Prace doktorskie wykonane w Laboratorium

Prace obronione

 1. Krzysztof Sudlitz (Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów UW)
  Źródło jonów typu ECR wraz z iniekcją osiową do cyklotronu ciężkich jonów
  Promotor : prof. dr hab. J. Kownacki. Praca obroniona 28 marca 2001

 2. Zbigniew Trznadel (Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego)
  Badanie wysokoenergetycznego promieniowania γ ze zderzeń jonów 12C o energiach 4-12 MeV/u z lekkimi jądrami
  Promotor : prof. dr hab. M. Kicińska-Habior. Praca obroniona 14 maja 2001

 3. Jędrzej Iwanicki (Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów UW)
  Badanie struktur elektromagnetycznych jąder atomowych metodą analizy wzbudzenia kulombowskiego
  Promotor : dr hab. T. Czosnyka. Praca obroniona 25 lutego 2002

 4. Urszula Majewska (Wydział Fizyki, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
  Badanie procesów jonizacji pocisków S w zderzeniach z atomami ciał stałych
  Promotor : prof. dr hab. J. Braziewicz. Praca obroniona 4 listopada 2002

 5. Aurélie Gentils (Université Paris XI, Orsay, Francja)
  Effets d’irradiation et comportement des produits de fission dans la zircone et le spinelle
  Promotor : dr L. Thome. Praca obroniona w 15 października 2003

 6. Jarosław Choiński (Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów UW)
  Struktura elektromagnetyczna i dynamika wiązek Warszawskiego Cyklotronu U-200P
  Promotor : dr hab. T.Czosnyka. Praca obroniona 20 kwietnia 2004

 7. Paweł Napiorkowski (Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów UW)
  Elektromagnetyczne własności stabilnych izotopów hafnu
  Promotor : dr hab. T. Czosnyka. Praca obroniona 14 czerwca 2004

 8. V.M. Kyryanchuk (Institute for Nuclear Research, Ukrainian Akademy of Sciences, Kijów, Ukraina)
  Scattering and transfer reactions in collisions of 9Be+11B nuclei
  Promotor : prof. A.T. Rudchik. Praca obroniona 20 stycznia 2005

 9. Izabela M. Fijał (Instytut Problemów Jądrowych, Świerk)
  Wpływ efektów jonizacji wielokrotnej i sprzężeń powłokowych na emisję promieniowania rentgenowskiego serii L wzbudzonego ciężkimi jonami
  Promotor : prof. dr hab. M. Jaskóła. Praca obroniona 27 czerwca 2005

 10. Sergei Mezhevych (Instytut Problemów Jądrowych, Świerk)
  Scattering of 11B nuclei from carbon isotopes
  Promotor : Dr hab. K. Rusek. Praca obroniona 22 listopada 2005

 11. Łukasz Świderski (Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego)
  Badanie rozkładu barier na fuzję 20Ne z izotopami Sn i Ni
  Promotor : dr hab. Ernest Piasecki. Praca obroniona 5 grudnia 2005

 12. Magdalena Zielińska (Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów / Wydział Fizyki UW)
  Struktura elektromagnetyczna jąder atomowych izotopów molibdenu badana metodą wzbudzenia kulombowskiego (praca w formacie PDF)
  Promotor : dr hab.Tomasz Czosnyka. Praca obroniona z wyróżnieniem 16 stycznia 2006

 13. Marzena Wolińska-Cichocka (Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów / Wydział Fizyki UW)
  Struktura jąder neutronowo deficytowych z obszaru A~100 tworzonych w reakcjach z ciężkimi jonami
  Promotor : prof. dr hab. J. Kownacki. Praca obroniona 19 czerwca 2006

 14. Ernest Grodner (Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego)
  Badanie czasów życia jądrowych poziomów wzbudzonych 132La i 128Cs jako test łamania symetrii chiralnej
  Promotor : dr hab. Tomasz Morek. Praca obroniona z wyróżnieniem 4 grudnia 2006

 15. Elżbieta Wójcik (Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego)
  Badanie zmieszania izospinowego w jądrach gorących poprzez wzbudzenie Gigantycznego Rezonansu Dipolowego
  Promotor : prof. dr hab. Marta Kicińska-Habior. Praca obroniona z wyróżnieniem 26 marca 2007

 16. Iwona Sankowska (Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego)
  Badanie pikosekundowych czasów życia stanów wzbudzonych izotopów cezu
  Promotor : dr hab. Tomasz Morek. Praca obroniona z wyróżnieniem 16 maja 2008

 17. O.A. Ponkratenko (Institute for Nuclear Research, Ukrainian Akademy of Sciences, Kijów, Ukraina)
  Scattering and transfer reactions in the collisions of the 7Li+11B, 12C+11B, 7Li+16,18O nuclei
  Promotor : prof Andrii T. Rudchik. Praca obroniona 16 maja 2008

 18. Adam Król, Uniwersytet Łódzki
  Spektrometr elektronów konwersji wewnetrznej do badań na wiązce jonów cyklotronu Środowiskowego Laboratorium Ciężkich Jonów UW
  Promotor: prof. dr hab. Józef Andrzejewski. Praca obroniona 2 lipca 2008

 19. Volodymyr O. Romanyshyn (Institute for Nuclear Research, Ukrainian Akademy of Sciences, Kijów, Ukraina)
  Nuclear processes in the collision of the 7Li+10B nuclei
  Promotor: prof. Andrii T. Rudchik. Praca obroniona 16 kwietnia 2010

 20. Katarzyna Wrzosek-Lipska (Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów / Wydział Fizyki UW)
  Badanie struktury elektromagnetycznej niskospinowych stanów wzbudzonych jądra 100Mo metodą wzbudzeń kulombowskich (praca w formacie PDF)
  Promotor: dr hab. L. Pieńkowski. Praca obroniona z wyróżnieniem 7 marca 2011

 21. Joanna Czub (Wydział Fizyki, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
  Biologiczne działanie promieniowania o wysokim LET
  Promotor : prof. dr hab. Janusz Braziewicz. Praca obroniona w 2011

 22. Izabela Strojek (Narodowe Centrum Badań Jądrowych)
  Wpływ struktury jądra 20Ne na reakcje z jego udziałem
  Promotor: prof. dr hab. Krzysztof Rusek. Praca obroniona 15.X.2013 r.

 23. Katrzyna Hadyńska-Klęk (Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów / Wydział Fizyki UW)
  Badanie struktury kolektywnej w izotopach wapnia metodą wzbudzeń kulombowskich
  Promotor: prof. dr hab. Marta Kicińska-Habior. Praca obroniona 28.X.2013 r.

 24. Jan Mierzejewski (Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów / Wydział Fizyki UW)
  Mechanizm niekompletnej fuzji badany z wykorzystaniem EAGLE i SiBall
  Promotor: prof. dr hab. T. Matulewicz. Praca obroniona w 2014.

 25. Anna Pękal (Wydział Chemii UW /ŚLCJ UW)
  Wpływ doboru procedury analitycznej na wyznaczanie właściwości antyutleniających próbek żywności
  Promotor: prof. dr hab. Krystyna Pyrzyńska. Praca obroniona w 2014.

 26. Justyna Samorajczyk (Uniwersitet Łódzki / ŚLCJ)
  Badanie korelacji kątowych kwantów gamma za pomocą układu EAGLE
  Promotorzy: prof. dr hab. J. Andrzejewski, dr J. Perkowski. Praca obroniona w 2015.

 27. Urszula Kaźmierczak (Wydział Fizyki UW / ŚLCJ)
  Dawka lokalna i jej rola w biologicznej odpowiedzi linii komórkowych ssaków in vitro
  Promotorzy: dr hab. Z. Szefliński, prof. dr hab. A. Lanko. Praca obroniona w 2016.

 28. Katarzyna Szkliniarz (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
  Cyklotronowa produkcja i badanie radioizotopów stosowanych w diagnostyce i terapii medycznej
  Promotor: prof. dr hab. W. Zipper, dr B. Kłos. Praca obroniona w maju 2017.

 29. Mateusz Sitarz (Wydział Fizyki UW / ŚLCJ)
  Research on the production of new medical radioisotopes with a cyclotron
  Badanie produkcji nowych izotopów medycznych z wykorzystaniem cyklotronu
  Promotorzy: prof. dr hab. T. Matulewicz, dr A. Trzcińska, prof. F.Haddad. Praca obroniona z wyróżnieniem we wrześniu 2019.

 30. Mateusz Pęgier (Wydział Chemii UW / ŚLCJ)
  Synteza i kontrola jako±ci radiofarmaceutyków znakowanych izotopem 44Sc
  Promotor: prof. dr hab. K. Pyrzyńska. Praca obroniona 28 października 2020.

Prace doktorskie w toku

 1. Olga Saeed Mohamed Nassar (ŚLCJ)
  Optyka jonowa w centrum cyklotronu U-200P
  Promotorzy: dr hab. Marcin Palacz, dr Ivan Ivanenko. Przewidywany termin obrony: 2017.

 2. Łukasz Standyło (Narodowe Centrum Badań Jądrowych / ŚLCJ)
  Badanie oddziaływania 6He z jądrami 206Pb przy energiach blisko bariery kulombowskiej
  Promotor: prof. dr hab. K. Rusek. Przewidywany termin obrony: 2017.

 3. Tomasz Marchlewski (Wydział Fizyki UW / ŚLCJ)
  Promotorzy: prof. dr hab. K. Rusek, dr E. Grodner. Przewidywany termin obrony: 2017.

 4. Michalina Komorowska (Wydział Fizyki UW / ŚLCJ / CEA Saclay)
  Pear-shaped Nuclei in the N ∼ 88 mass region
  Promotorzy: dr hab. L. Próchniak, dr P. Napiorkowski, dr W. Korten, dr M. Zielińska. Przewidywany termin obrony 2018