DF: Program Davydova-Filippova

Program DF jest przeznaczony do  obliczeń energii kolektywnych stanów wzbudzonych (do spinu 30) i zredukowanych elementów macierzowych operatora prześć elektromagnetycznych E2 w jądrach parzysto-parzystych. Rachunek opiera się na modelu sztywnego, asymetrycznego rotora zwanego modelem Davidova-Filippova [1]. W obliczeniach można wykorzystać operator E2 w postaci   daum_equation_1481307665179lubdaum_equation_1481308034991.  Opcjonalnie program DF może stworzyć plik wsadowy dla progrmau FAUST.

Historia wersji:

1992 – ver.1.

2007 – ver. 2. Zaimplementowano zmienny moment bezwładności zgodnie z [2].

2015 – wersja on-line [3].

Użyteczne adresy:

kdf2.pas                      kod źródłowy w języku Borland Turbo-Pascal

kdf2.exe                      plik wykonywalny dla systemów operacyjnych DOS lub Microsoft Windows (32 bity)

df_manual.pdf          instrukcja (po angielsku)

kody.slcj.uw.edu.pl  wersja on-line

Bibliografia:

  1. A.S. Davydov and G.F. Filippov, Nucl. Phys. 8 (1958) 237.
  2. M. A. J. Mariscotti, G. Scharff-Goldhaber and B. Buck, Phys.Rev178 (1969) 1864.
  3. L.Próchniak, P.J.Napiorkowski, HIL Annual Report 2015, (2016) 82

Kontakt: Paweł J. Napiorkowski
Uaktualniono: 11/01/2017