Cyklotron

cyklotron_01

 • Aktualne ustawienia cyklotronu
  (odczyt w czasie rzeczywistym)

 • Podstawowe parametry:
  • Typ: Izochroniczny, AVF
  • Średnica: 2 m
  • Źródło jonów: ECR, 10 GHz
  • Parametr K: 120-160
  • Struktura magnetyczna: Cztery sektory, prosta
  • Struktura RF: Generatory 2×120 kW 12-21 MHz,
   dwa 45-stopniowe duanty, napięcie przyspieszania 70 kV
  • Metoda wyprowadzenia wiązki: Zdzieranie ładunku
  • Zakres wartości stosunku masa/ładunek jonów: 2-10

cyklotron_przekroj_small

Rysunek 1: Schematyczny rysunek przedstawiający źródło jonów, linię injekcyjną i cyklotron (przekrój pionowy)