Cyklotron

cyklotron_01

 • Current cyclotron settings
  (real time readout)

 • Basic parameters
  • Type: Isochronous, AVF
  • Diameter: 2 m
  • Ion source: ECR, 10 GHz
  • K: 120-160
  • Magnetic structure: Four-sector, straight
  • RF structure: 2×120 kW 12-21 MHz generators, two 45-deg dees,
   70 kV acceleration voltage
  • Extraction: stripping
  • Mass/charge range 2-10

 

cyklotron_przekroj_small

Rysunek 1: Schematyczny rysunek przedstawiający źródło jonów, linię injekcyjną i cyklotron (przekrój pionowy)