About: Pawel Napiorkowski

Recent Posts by Pawel Napiorkowski

Odszedł Wojtek Gawlikowicz

W dniu 16 sierpnia 2023 r. zmarł dr hab. Wojciech Maria Gawlikowicz, prof. UKSW. Profesor Gawlikowicz był specjalistą w zakresie badania i modelowania mechanizmów reakcji jądrowych, a także technik eksperymentalnych związanych z detekcją cząstek naładowanych i neutronów. Pracował na Wydziale Biologii i Nauk o Środowisku UKSW od 2010 roku. Wcześniej po powrocie ze stażu prodoktorskiego w USA pracował w Środowiskowym Laboratorium Ciężkich Jonów przy projekcie EURISOL-DS i na Uniwersytecie Warszawskim uzyskał stopień doktora habilitowanego. ...
Read more

Recent Comments by Pawel Napiorkowski

    No comments by Pawel Napiorkowski yet.