Blog

Seminarium dr Zsolt Dombrádi

Zapraszamy na seminarium, które odbędzie się w czwartek, 7 grudnia 2023 o godz. 10:15 w sali 1.01 na Wydziale Fizyki, ul. Pasteura 5 . Dr Zsolt Dombrádi wygłosi referat: “ATOMKI: past, present, and future”. ...
Read more

Nagrody indywidualne Rektora UW

Nagrody  indywidualne III stopnia Retora Uniwersytetu Warszawskiego za osiągnięcia naukowe otrzymali: dr hab. Marcin Palacz - za zorganizowanie i kierowanie udaną międzynarodową kampanią pomiarową NEEDLE z wykorzystaniem układu detekcyjnego NEDA i spektrometru promieniowana gamma EAGLE, dr hab. Aleksandra Sentkowska - za badania pt: "Aspekty metodologiczne w oznaczaniu specjacji selenu" zakończone uzyskaniem stopnia doktora habilitowanego. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów! ...
Read more