Blog

Nabór propozycji eksperymentów w 2017

Informujemy, że kolejne spotkanie członków Komitetu Eksperymentów odbędzie się w marcu 2017r. Informacja z datą spotkania będzie ogłoszona wkrótce. Jednocześnie ogłaszamy nabór wniosków o przydział wiązki dla eksperymentów, które byłyby realizowane w kwietniu, maju czerwcu oraz październiku, listopadzie i grudniu 2017 roku. Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów, mające status Transnational Access Facility, oferuje wsparcie finansowe dla zagranicznych użytkowników w ramach projektu HORIZON2020 ENSAR2 (zasady przynawania dofinansowania znjadują się we wniosku o przydział wiązki). Termin składania wniosków o przydział wiązki dla nowych lub kontynuowanych eksperymentów upływa dnia: 6 lutego 2017. Formularz wniosku znajduje się pod adresem: http://www.slcj.uw.edu.pl/pl/wnioski-o-przydzial-wiazki/ Wnioski prosimy przesyłać do Marzeny Wolińskiej-Cichockiej: mala(at)slcj.uw.edu.pl Prezentacja projektów odbędzie się w marcu 2017 w ŚLCJ UW (Warszawa, ul. Pasteura 5a) na otwartym posiedzeniu Komitetu Eksperymentów (PAC). Dokładna data oraz plan spotkania zostanie ogłoszony w późniejszym terminie....
Read more