Blog

SONATA 13, SONATA BIS 7, MAESTRO 9 i HARMONIA 9 – konkursy NCN

W dniu 14 czerwca Narodowe Centrum Nauki ogłosiło konkursy na projekty badawcze SONATA, SONATA BIS, MAESTRO i HARMONIA:   SONATA 13 – realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora, uzyskany w okresie od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem; SONATA BIS 7 –  mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego, realizowane przez osoby  posiadające stopień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. MAESTRO 9 – dla doświadczonych naukowców, mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, których efektem mogą być odkrycia naukowe; HARMONIA 9 – realizowane w ramach współpracy międzynarodowej, niepodlegające współfinansowaniu z zagranicznych środków finansowych. Oprócz projektów prowadzonych w bezpośredniej kooperacji z zagranicznym partnerem, finansowane mogą być też badania odbywające się w ramach programów międzynarodowych ogłaszanych we współpracy dwu-...
Read more

Pierwszy eksperyment w ŚLCJ z wiązką metaliczną.

29 kwietnia 2017 roku sukcesem zakończył się pierwszy eksperyment w ŚLCJ z wiązką metaliczną. Eksperyment HIL066 "Transfer cross sections at near-barrier energies for the 24Mg + 90,92Zr systems" zaproponowany został przez Agnieszkę Trzcińską z ŚLCJ i Władysława Trzaskę z Uniwersytetu w Jyväskylä w Finlandii. Pomiary prowadzone były w komorze ICARE. Identyfikacja rozproszonych do tyłu jonów i produktów reakcji oparta była na technice pomiaru czasu przelotu (Time of Flight) oraz straty energii (ΔE) w funkcji energii (E) rejestrowanych jonów. Eksperyment był realizowany we współpracy z fizykami z 6 krajów: Finlandii, Włoch, Niemiec, Rumunii, Rosji i Chin przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej z programu Transnational Access (TNA) w ramach projektu HORIZON2020 ENSAR2 – European Nuclear Science and Applications Research (Umowa Grant n ° 654002).
  (Fot. W.Trzaska)
 ...
Read more