Blog

Seminarium dr Jarosława Choińskiego

Z przyjemnością zapraszamy na nadchodzące seminarium ŚLCJ, które odbędzie się w środę, 26 kwietnia 2023 o godz. 12:15 (CET) w bibliotece. dr Jarosław Choiński wygłosi referat: “Zaangażowanie zespołu technicznego w sprowadzenie aparatury z ośrodka TSL w Uppsali”...
Read more

Badanie współistnienia kształtu i korelacji oktupolowych w lekkich jądrach Xe, Cs i Ba – eksperyment wykonany w SLCJ

W SLCJ przeprowadzono eksperyment mający na celu zbadanie współistnienia kształtu i korelacji oktupolowych w lekkich jądrach Xe, Cs i Ba. Eksperyment został zaproponowany przez dr. Petrache z University Paris-Saclay i IJClab. Eksperyment wykorzystywał układ NEEDLE (NEDA+EAGLE) w połączeniu z urządzeniem PLUNGER Uniwersytetu w Kolonii i trwał dwa tygodnie. Dziękujemy wszystkim naukowcom i studentom z Paris-Saclay, IJClab, Uniwersytetu w Kolonii, IFJ PAN w Krakowie, Instytutu Fizyki Nowoczesnej w Lanzhou, Simon Fraser University, Atomków, SLCJ oraz operatorom cyklotronu za ich fundamentalny wkład. Projekt był częściowo dofinansowany z grantu EURO-LABS (EUROpean Laboratories for Accelerator Based Sciences). ...
Read more

Seminarium prof Romana Wolskiego

Z przyjemnością zapraszamy na nadchodzące seminarium ŚLCJ, które odbędzie się w środę, 19 kwietnia 2023 o godz. 12:15 (CET) w bibliotece. prof  Roman Wolski wygłosi referat: “Observations of 7H system vs Direct Reactions approach” Streszczenie dostępne tutaj....
Read more