Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów

Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów Uniwersytetu Warszawskiego, założone wspólnie przez Ministerstwo Edukacji, Polską Akademię Nauk i Państwową Agencję Atomistyki, jest jedynym w kraju ośrodkiem eksperymentalnej fizyki jądrowej dysponującym cyklotronem ciężkich jonów oraz nowoczesnymi spektrometrami umożliwiającymi prowadzenie prac badawczych z dziedziny struktury jądra atomowego i reakcji jądrowych. Warszawski akcelerator, cyklotron izochroniczny o K=160, przyspiesza wiązki jonów do energii w zakresie od 2 do 10 MeV na nukleon, a uzyskiwane intensywności sięgają kilkuset pnA. W 2010 roku zainstalowano i uruchomiono w ŚLCJ UW nowe źródło ECR (elektronowy rezonans cyklotronowy), znacznie rozszerzające zakres wiązek jonów dostępnych w laboratorium. Oprócz dotychczas uzyskiwanych wiązek pierwiastków gazowych oraz posiadających związki w postaci gazowej, poczynając od boru, a kończąc na argonie, dostępne staną się także wiązki jonów metali, a także zdecydowanie cięższych pierwiastków (krypton, srebro…) Obecnie rozpoczynane są prace zmierzające do zainstalowania nowoczesnych generatorów wysokiej częstości, dzięki którym wzrośnie niezawodność pracy cyklotronu.

Dostęp do wiązki z akceleratora ŚLCJ UW jest przyznawany przez Dyrektora Laboratorium na podstawie rekomendacji międzynarodowego Komitetu Programowego (Programme Advisory Committee). Jedynymi kryteriami oceny projektów są wartość naukowa i techniczna wykonalność proponowanego eksperymentu. Grupy eksperymentalne mogą bezpłatnie korzystać z układów doświadczalnych zainstalowanych na stałe na traktach jonowych, lub używać swojej własnej wyspecjalizowanej aparatury. Wśród dostępnych układów pomiarowych należy wymienić: układ SYRENA – dużą uniwersalną komorę rozproszeń, IGISOL – separator masowy on-line typu skandynawskiego, CUDAC – układ krzemowych detektorów cząstek typu PIN-dioda, JANOSIK – system wielodetektorowy, w którego skład wchodzi duży kryształ NaI(Tl) z aktywnymi i pasywnymi osłonami oraz 32-częściowy filtr krotności, ICARE, wielodetektorowy układ pozwalający na identyfikację cząstek naładowanych i pomiar ich energii, przeniesiony do ŚLCJ ze Strasbourga. Najnowszym i wciąż rozbudowywanym narzędziem pomiarowym jest układ EAGLE – wielodetektorowy spektrometr promieniowania γ, który może współpracować z licznymi detektorami pomocniczymi: spektrometrem elektronów konwersji wewnętrznej, filtrem krotności cząstek naładowanych obejmującym kąt bryłowy 4π, komorą rozproszeń wyposażoną w 100 detektorów typu PIN-dioda, filtrem krotności kwantów γ złożonym z 60 kryształów BaF2, polarymetrem HPGe, plungerem… W lipcu 2011 układ EAGLE został wzbogacony o 20 precyzyjnych detektorów germanowych promieniowania gamma o wysokiej wydajności, użyczonych na dwa lata przez europejskie konsorcjum GAMMAPOOL.

Wśród wielu interesujących projektów naukowych prowadzonych w ŚLCJ na szczególną uwagę zasługują badania nad koegzystencją kształtu w jądrach atomowych („mikroskop jądrowy”), zjawiskiem Gigantycznego Rezonansu Dipolowego, pomiary rozkładu barier na fuzję, próby określenia struktury stanów o wysokich spinach, w tym badania tzw. pasm chiralnych, analizy mechanizmów reakcji jąder lekkich i rozpadu jąder „gorących”. Dostępność wiązki dla projektów aplikacyjnych pozwoliła, między innymi, na konstrukcję scyntylacyjnego detektora cząstek naładowanych, używanego z układem EUROBALL.

Badania prowadzone w ŚLCJ UW mają charakter interdyscyplinarny i nie ograniczają się tylko do tematyki fizyki jądrowej. Duża część czasu pracy akceleratora jest przydzielana na eksperymenty z dziedziny fizyki ciała stałego, biologii, a także projekty aplikacyjne. Ważną rolę odgrywają prace dotyczące zastosowań medycznych fizyki jądrowej. W budynku ŚLCJ UW powstaje obecnie ośrodek produkcji radiofarmaceutyków do pozytonowej tomografii emisyjnej (PET). W lipcu 2011 został on wyposażony w wysokoprądowy cyklotron zdolny przyspieszać protony i deuterony do energii, odpowiednio, 16 i 8 MeV. Ośrodek będzie produkował radiofarmaceutyki na potrzeby warszawskich szpitali. Będą w nim również prowadzone prace badawcze nad nowymi farmaceutykami. Otwarcie ośrodka uświetni międzynarodowa konferencja „Positron Emission Tomography in Research and Diagnostics” organizowana przez ŚLCJ UW w maju 2012 roku.

We współpracy z Uniwersytetem Śląskim, Instytutem Fizyki Jądrowej PAN oraz Instytutem Chemii i Techniki Jądrowej w ŚLCJ UW realizowany jest projekt związany z wykorzystaniem izotopów alfa-promieniotwórczych w radioterapii nowotworów. W jego ramach, w roku 2011 rozpoczęto wytwarzanie izotopu astatu, 211At, wykorzystując reakcje 209Bi(alfa,2n) inicjowaną wiązką cząstek alfa przyspieszonych w cyklotronie ciężkojonowym. Obecnie ŚLCJ UW jest jedynym w kraju ośrodkiem wytwarzającym ten izotop.

Laboratorium współpracuje z wieloma krajowymi i zagranicznymi uczelniami i instytutami. W roku 2010 wraz z Instytutem Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie zawiązało konsorcjum pod nazwą „Narodowe Laboratorium Cyklotronowe”, którego celem jest zapewnienie warunków do prowadzenia w Polsce badań eksperymentalnych z dziedziny fizyki jądrowej oraz jej zastosowań w innych dziedzinach nauki, a także integracja z dużymi, pan-europejskimi infrastrukturami badawczymi. Zgodnie z najnowszym dokumentem „Perspectives of Nuclear Physics in Europe” opublikowanym przez ekspertów NuPECC (Nuclear Physics European Collaboration Committee) małe regionalne centra eksperymentalne, do których należy ŚLCJ UW, pełnią istotną rolę w krajobrazie europejskiej fizyki jądrowej poprzez prowadzone programy naukowe, rozwój nowych metod i technologii, jak również kształcenie kadr dla wielkich europejskich ośrodków badawczych.

Infrastruktura badawcza ŚLCJ UW jest wykorzystywana do celów dydaktycznych i szkoleniowych. Od 2005 Laboratorium organizuje corocznie „Ogólnopolskie Warsztaty Akceleracji i Zastosowań Ciężkich Jonów” dla studentów z całej Polski zainteresowanych fizyką jądrową. Uczestnicy warsztatów, pracując w małych grupach, przygotowują i przeprowadzają pomiary z zakresu fizyki jądrowej z wykorzystaniem specjalistycznej aparatury dostępnej w ŚLCJ UW. Na potrzeby warsztatów jest każdorazowo zapewniony tydzień wiązki z cyklotronu. Zadania eksperymentalne pozwalają studentom na zdobycie wprawy w posługiwaniu się nowoczesną aparaturą badawczą (detektory, elektronika, układy próżniowe) i zapoznanie się z zasadami pracy laboratoryjnej. W marcu 2011 odbyła się pierwsza międzynarodowa edycja tego przedsięwzięcia, współorganizowana przez Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet w Huelvie (Hiszpania) i Uniwersytet w Sofii (Bułgaria) w ramach programu kursów intensywnych ERASMUS. Uczestniczyło w niej 19 studentów z Bułgarii, Hiszpanii i Polski. Kolejne uczelnie zagraniczne są zainteresowane przestąpieniem do projektu w następnych edycjach.

Laboratorium dysponuje infrastrukturą umożliwiającą organizację dużych konferencji. W ostatnich latach ŚLCJ gościło dwie znaczące konferencje międzynarodowe – “Nuclear Physics Close to the Barrier”, 1998 i XXIII European Cyclotron Progress Meeting, a także kilka mniejszych konferencji i warsztatów. Dla wygody zewnętrznych użytkowników w budynku ŚLCJ stworzono 10 pokoi gościnnych.

Badania prowadzone z wykorzystaniem wiązek Warszawskiego Cyklotronu zaowocowały znaczną liczbą publikacji w czasopismach naukowych z listy filadelfijskiej, a także stały się podstawą prac doktorskich, magisterskich i licencjackich. Szczegóły są dostępne w Raportach Rocznych ŚLCJ. Tam też można znaleźć informacje dotyczące działalności dydaktycznej i popularyzatorskiej ŚLCJ.

Dalsze informacje o Laboratorium (w języku angielskim)

buy geodon paypal accepted acheter du cialis soft en ligne someone do my homework online accounting help homework tutor doncaster bookbinders thesis order form buy research report ciloxan ear drops and pregnancy buy brand name lisinopril online canada homework help college physics essay on cinema entertains and educates the masses robert dahl essay adverse effects of galantamine cheapest indocin order short essay on culture and identity articles on child obesity best buy gestanin online without prescription common side effects bystolic gestanin no prescription needed essay of intent format ap language synthesis essay help 10 cent sinemet buy online report writing guidelines pdf ads com dating herpes infinite buy feldene in europe ivermectin dosage for mange future of love barbara graham thesis statement acheter aciphex suisse daily careprost drop buy zithromax online secure 2.5 mg cefaclor online fly pen homework help 95 theses list in english tofranil without prescription miami help with government homework olzap sale 1999 economic essay federalism fiscal journal oates w how to write a statement of interest for graduate school resume for a sales position copegus dallas neoral sale in canada how can i get Capoten prescription without order cheap Capoten online acheter du vpxl buy combivir with visa online cheapest protonix purchase achat de generique nifedipin 25mg adeno-ritz onlinesale research proposal writing service critical analysis topics for the great gatsby music my life essays tok essay marking guide 75 mg fincar price best prices on generic zo-20 homework help in grammer tablet Periactin achat de satibo capsules pas cher trojan generic sony vaio methods section dissertation a good man is hard to find essay conclusion prostart year 2 lesson plans Caverta order safe buy brand cialis tablets buy brand name ansaid online canada sample cover letter for sales position with no experience generic zyvox overseas general plan land use density ranges requip guenstig 100 mg gold vigra or 50 mg top avana buy achat eriacta en ligne online phd thesis in india maxaquin online pay with paypal ak 47 bullpup plans acheter du epivir sur internet purchase plendil cheap no script pilex online canada costco research paper write my paper one day research paper on separation anxiety disorder acheter clomid pas cher nursing entrance essay examples objective for resume bank teller crestor 10 mg coupon 200mg generic mircette premarin over the counter generic pie lesson plan 500mg sinequan no prescription achat grisactin generique cialis western open 2005 karela from mexico pharmacy online connective words for essay writing essay on religious festival resume design ideas where can i purchase voltaren xr online without prescription mba dissertation help zithromax sale silvo pharmacy 30 day serophene paypal how to write a body paragraph market essay zanaflex purchase acheter pepcid generique pas cher post traumatic stress disorder essays mahatma gandhi essay in english short compare contrast essays bedford reader discount cycrin no prescription free shipping delivery brand indocin pills buy generic Lozol online achat hair loss cream sur internet cheapest ampicillin lowest prices buy without prescription 100mg proscar to buy in uk Levothroid generic drug buy Levothroid paypal payment - North Bay cheapest enalapril purchase write cover research paper buy doctoral dissertation whiplash while taking coumadin levitra uso diario where can i buy dulcolax buy online without dr approval charles dickens christmas carol coursework 24 7 pharmacy buy nitroglycerin usa dermatome and herpes zoster who wants to write my essay how can i get inderal la in best vitamins manufacturer where to buy female viagra tablets online how to write quotations how can i get urispas without prescription how to order norvasc cheap no script critique essay history social writing tim meyer oxford health plans buy sustiva online from canada to buy argrumentative essays paroxetine the same as paxil sale valparin ordering without prescription what should i write in the summary of my resume cold sore on lips treatment critical essay by mary lou emery black ant king online approved how to build your hoe resume 365 pills oxytrol allegra billig kaufen acyclovir pills online where can i purchase argelon online without prescription instructional design cover letter write my conclusion buying online prozac non prescription free shipping make resume for fresher online free buy copegus in los angeles desyrel withdrawal side effects best online resume writing services vancouver arjuna outside the usa 20 mg trandate pct 100mg dostinex reviews pilex generic drug degree without honours dissertation sample essay about travel achat de silfar en ligne buy finpecia england electric charge and lesson plan 100mg pyrazinamide price buy Furadantin online argumentative essay on islam 200 mg os prandin in india benicar and mens hair loss lamisil haut schlt sich ketoconazole no script yellow woman essay 100mg aricept no rx acheter rhinocort sans ordonnance drug abuse in society essay help i can do my homework financial literacy homework help lisinocor h without a prescription top resume writers 200mg generic viagra gold (generic) zebeta sale silvo pharmacy brand name protonix discount online no rx discussion essay structure ielts pancreatic cancer metastasized cheap paper shredder tesco historical treatment of asthma cheapest diovan hct prescription without extra super avana no prescription canada 100mm singulair to purchase achat female sexual tonic generique voveran sr online paypal 100 mg norvasc price walmart antithesis song myself need help writing english essay alkene catalyst metathesis ketorol ohne rezept bestellen reflective essay about a choice i regret homework help what is command sentense gestanin medication where i can buy partnership health plan solano where to buy flovent cheap no script share my term paper how to tell cold sore zit generosity essays aygestin generic drug risperdal generic name buy risperdal online in singapore american pharmacy elocon writing introductory paragraph literary essay