Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów

Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów Uniwersytetu Warszawskiego, założone wspólnie przez Ministerstwo Edukacji, Polską Akademię Nauk i Państwową Agencję Atomistyki, jest jedynym w kraju ośrodkiem eksperymentalnej fizyki jądrowej dysponującym cyklotronem ciężkich jonów oraz nowoczesnymi spektrometrami umożliwiającymi prowadzenie prac badawczych z dziedziny struktury jądra atomowego i reakcji jądrowych. Warszawski akcelerator, cyklotron izochroniczny o K=160, przyspiesza wiązki jonów do energii w zakresie od 2 do 10 MeV na nukleon, a uzyskiwane intensywności sięgają kilkuset pnA. W 2010 roku zainstalowano i uruchomiono w ŚLCJ UW nowe źródło ECR (elektronowy rezonans cyklotronowy), znacznie rozszerzające zakres wiązek jonów dostępnych w laboratorium. Oprócz dotychczas uzyskiwanych wiązek pierwiastków gazowych oraz posiadających związki w postaci gazowej, poczynając od boru, a kończąc na argonie, dostępne staną się także wiązki jonów metali, a także zdecydowanie cięższych pierwiastków (krypton, srebro…) Obecnie rozpoczynane są prace zmierzające do zainstalowania nowoczesnych generatorów wysokiej częstości, dzięki którym wzrośnie niezawodność pracy cyklotronu.

Dostęp do wiązki z akceleratora ŚLCJ UW jest przyznawany przez Dyrektora Laboratorium na podstawie rekomendacji międzynarodowego Komitetu Programowego (Programme Advisory Committee). Jedynymi kryteriami oceny projektów są wartość naukowa i techniczna wykonalność proponowanego eksperymentu. Grupy eksperymentalne mogą bezpłatnie korzystać z układów doświadczalnych zainstalowanych na stałe na traktach jonowych, lub używać swojej własnej wyspecjalizowanej aparatury. Wśród dostępnych układów pomiarowych należy wymienić: układ SYRENA – dużą uniwersalną komorę rozproszeń, IGISOL – separator masowy on-line typu skandynawskiego, CUDAC – układ krzemowych detektorów cząstek typu PIN-dioda, JANOSIK – system wielodetektorowy, w którego skład wchodzi duży kryształ NaI(Tl) z aktywnymi i pasywnymi osłonami oraz 32-częściowy filtr krotności, ICARE, wielodetektorowy układ pozwalający na identyfikację cząstek naładowanych i pomiar ich energii, przeniesiony do ŚLCJ ze Strasbourga. Najnowszym i wciąż rozbudowywanym narzędziem pomiarowym jest układ EAGLE – wielodetektorowy spektrometr promieniowania γ, który może współpracować z licznymi detektorami pomocniczymi: spektrometrem elektronów konwersji wewnętrznej, filtrem krotności cząstek naładowanych obejmującym kąt bryłowy 4π, komorą rozproszeń wyposażoną w 100 detektorów typu PIN-dioda, filtrem krotności kwantów γ złożonym z 60 kryształów BaF2, polarymetrem HPGe, plungerem… W lipcu 2011 układ EAGLE został wzbogacony o 20 precyzyjnych detektorów germanowych promieniowania gamma o wysokiej wydajności, użyczonych na dwa lata przez europejskie konsorcjum GAMMAPOOL.

Wśród wielu interesujących projektów naukowych prowadzonych w ŚLCJ na szczególną uwagę zasługują badania nad koegzystencją kształtu w jądrach atomowych („mikroskop jądrowy”), zjawiskiem Gigantycznego Rezonansu Dipolowego, pomiary rozkładu barier na fuzję, próby określenia struktury stanów o wysokich spinach, w tym badania tzw. pasm chiralnych, analizy mechanizmów reakcji jąder lekkich i rozpadu jąder „gorących”. Dostępność wiązki dla projektów aplikacyjnych pozwoliła, między innymi, na konstrukcję scyntylacyjnego detektora cząstek naładowanych, używanego z układem EUROBALL.

Badania prowadzone w ŚLCJ UW mają charakter interdyscyplinarny i nie ograniczają się tylko do tematyki fizyki jądrowej. Duża część czasu pracy akceleratora jest przydzielana na eksperymenty z dziedziny fizyki ciała stałego, biologii, a także projekty aplikacyjne. Ważną rolę odgrywają prace dotyczące zastosowań medycznych fizyki jądrowej. W budynku ŚLCJ UW powstaje obecnie ośrodek produkcji radiofarmaceutyków do pozytonowej tomografii emisyjnej (PET). W lipcu 2011 został on wyposażony w wysokoprądowy cyklotron zdolny przyspieszać protony i deuterony do energii, odpowiednio, 16 i 8 MeV. Ośrodek będzie produkował radiofarmaceutyki na potrzeby warszawskich szpitali. Będą w nim również prowadzone prace badawcze nad nowymi farmaceutykami. Otwarcie ośrodka uświetni międzynarodowa konferencja „Positron Emission Tomography in Research and Diagnostics” organizowana przez ŚLCJ UW w maju 2012 roku.

We współpracy z Uniwersytetem Śląskim, Instytutem Fizyki Jądrowej PAN oraz Instytutem Chemii i Techniki Jądrowej w ŚLCJ UW realizowany jest projekt związany z wykorzystaniem izotopów alfa-promieniotwórczych w radioterapii nowotworów. W jego ramach, w roku 2011 rozpoczęto wytwarzanie izotopu astatu, 211At, wykorzystując reakcje 209Bi(alfa,2n) inicjowaną wiązką cząstek alfa przyspieszonych w cyklotronie ciężkojonowym. Obecnie ŚLCJ UW jest jedynym w kraju ośrodkiem wytwarzającym ten izotop.

Laboratorium współpracuje z wieloma krajowymi i zagranicznymi uczelniami i instytutami. W roku 2010 wraz z Instytutem Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie zawiązało konsorcjum pod nazwą „Narodowe Laboratorium Cyklotronowe”, którego celem jest zapewnienie warunków do prowadzenia w Polsce badań eksperymentalnych z dziedziny fizyki jądrowej oraz jej zastosowań w innych dziedzinach nauki, a także integracja z dużymi, pan-europejskimi infrastrukturami badawczymi. Zgodnie z najnowszym dokumentem „Perspectives of Nuclear Physics in Europe” opublikowanym przez ekspertów NuPECC (Nuclear Physics European Collaboration Committee) małe regionalne centra eksperymentalne, do których należy ŚLCJ UW, pełnią istotną rolę w krajobrazie europejskiej fizyki jądrowej poprzez prowadzone programy naukowe, rozwój nowych metod i technologii, jak również kształcenie kadr dla wielkich europejskich ośrodków badawczych.

Infrastruktura badawcza ŚLCJ UW jest wykorzystywana do celów dydaktycznych i szkoleniowych. Od 2005 Laboratorium organizuje corocznie „Ogólnopolskie Warsztaty Akceleracji i Zastosowań Ciężkich Jonów” dla studentów z całej Polski zainteresowanych fizyką jądrową. Uczestnicy warsztatów, pracując w małych grupach, przygotowują i przeprowadzają pomiary z zakresu fizyki jądrowej z wykorzystaniem specjalistycznej aparatury dostępnej w ŚLCJ UW. Na potrzeby warsztatów jest każdorazowo zapewniony tydzień wiązki z cyklotronu. Zadania eksperymentalne pozwalają studentom na zdobycie wprawy w posługiwaniu się nowoczesną aparaturą badawczą (detektory, elektronika, układy próżniowe) i zapoznanie się z zasadami pracy laboratoryjnej. W marcu 2011 odbyła się pierwsza międzynarodowa edycja tego przedsięwzięcia, współorganizowana przez Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet w Huelvie (Hiszpania) i Uniwersytet w Sofii (Bułgaria) w ramach programu kursów intensywnych ERASMUS. Uczestniczyło w niej 19 studentów z Bułgarii, Hiszpanii i Polski. Kolejne uczelnie zagraniczne są zainteresowane przestąpieniem do projektu w następnych edycjach.

Laboratorium dysponuje infrastrukturą umożliwiającą organizację dużych konferencji. W ostatnich latach ŚLCJ gościło dwie znaczące konferencje międzynarodowe – “Nuclear Physics Close to the Barrier”, 1998 i XXIII European Cyclotron Progress Meeting, a także kilka mniejszych konferencji i warsztatów. Dla wygody zewnętrznych użytkowników w budynku ŚLCJ stworzono 10 pokoi gościnnych.

Badania prowadzone z wykorzystaniem wiązek Warszawskiego Cyklotronu zaowocowały znaczną liczbą publikacji w czasopismach naukowych z listy filadelfijskiej, a także stały się podstawą prac doktorskich, magisterskich i licencjackich. Szczegóły są dostępne w Raportach Rocznych ŚLCJ. Tam też można znaleźć informacje dotyczące działalności dydaktycznej i popularyzatorskiej ŚLCJ.

Dalsze informacje o Laboratorium (w języku angielskim)

best website to buy peo achat wellbutrin sr en pharmacie order omeprazol no prescription free shipping delivery report writing services uk homework help learning disability poetry homework helper law and order essay in urdu research paper birth order buy Hoodia with mastercard 500mg Hoodia no prescription - Fort Worth do my math homework statistics temple university essay help compare computerized drug treatment plans two presidencies thesis wildavsky hair loss treatments for the temples thesis writing service in ireland buy cheap paper lanterns where i can buy easy paper aol homework help jr where to buy an essay do you underline articles in an essay two party system essays arapahoe library homework help essays written in isizulu count of monte cristo essay help does listening music help homework persuasive essays written by students achat artane au usa apcalis sx oral jelly compresse buy online help with writing college application essay questions 100 mg proventil price get help writing a dissertation sats papers online free pcos aldactone college papers help help writing a nursing essay is resume help free i tried to do my homework poem by jack prelutsky body image and eating disorders essay purchase wellbutrin without prescription buy duricef online secure cefaclor bestellen schweiz help with cover letter for administrative assistant help with it homework atarax no script buy school assignments planed to see how resume for sales consultant cover letter sample for mental health worker all my life for sale essay estrace gender change write my paper 4 me reviews essay on organizational philosophies the anvil guide to research paper writing order of cover letter resume and application college research paper writing tips do my cv for me statistics homework help free paper writing work from home personal reflective essay advanced higher 25mg tastylia onlinesale community for ovarian cancer in ny can i buy an essay now best rated research paper writing service nursing case study on bipolar disorder powerpoint presentation for purchase department custom write glucotrol prescription professional cv writing services south africa need help with paperwork buy viagra professional online canada paypal buy eyeglasses online reviews benefits of online homework help how to write outline essay homework help year 5 how to write a cover letter for a company that is not hiring special education resume examples business plan writing service need help with writing a essay write my essay for me cheap non plagiarized excel lessons plan outlining essay achat de generique viagra professional resume objectives for sales position imuran apotheke writing a proposal for purchase primary homework help by mandy barrow 5 mg speman online 200mg generic accupril generic Combivir buy online admission essay custom writing best alternate source of energy essay edmonton cancer cure research biology 20 homework help us based paper writing service homework help quadratic equations promise this cures cancer resume objective for medical assistant generic trandate online a1 essays 1 to 3 days delivery time for urso research writing companies where can i purchase viagra caps online without prescription get help your homework online cover letters for sales 100mg prevacid tablets from india best buy resume application zone cheap aquanorm no prescription purchase cheap generic Viagra Gold best essay writing service academic writing companies in uk compare and contrast essay the pearl college class homework help fresher resume for teaching job history of islam homework help allegra usa bestellen did i do my homework where can i buy prograf get without a prescription reactions to lidocaine proposal and dissertation help write 1mg male sexual tonic dissertation writing services malaysia yahoo answers how do you cite internet sources in an essay essay helpmiddle school article professional essay writer buying yasmin no prescription secind grade social studies lesson plans custom dissertation writing service jobs i need someone to do online assignments resume writing services clarksville tn drawing faces lesson plan order discount zofran online natural herbal solutions for birth control dedication define essay sample resume for sales lady in department store help with statistics for dissertation uk college application essay service outline proscar from canada 100 mg antivert price where can i order lumigan drop free shipping dissertation writing service malaysia 3 hours physics help online chat free 2.5mg levitra professional online resume for high school student with no work experience research paper writing companys aricept cost without insurance sample cover letter for medical receptionist position importance of law and order essay liv.52 canada drug store custom writing scam or not kamagra online espaa psychological contracts thesis dissertation help service in london buy atacand ireland imdb law and order criminal intent anti www homework help com custom writtings dissertation synopsis introduction buy nursing essays uk buy essays for module 2 english 102 help with writing resume thesis supervisor role sample letter writing for grade 4 simple thesis for mechanical engineering rewrite my paragraph generator help with business school essays bipolar disorder research articles where can i go to get help with my resume cheap research papers online 20 mg zocor sale no perscription thomas babington macaulay essay on milton flonase comprare nxpl shipping overseas vitamin d tetany help with a thesis statement medical school essay editing services accuplacer essay help worldwide Duphaston without rx acquisto paypal Duphaston - Memphis 5 mg baralgifen by mail acheter eskalith pas cher ortho tri cyclen generic names sex ed thesis statement i need help with my english homework 36 hour purim online online professional resume writing services vancouver bc essay stock market term paper for sale altace pharmacy link ware com acquistare minomycin in italia buy research paper info french homework help chat bactrim online ddavp order cheapest resume for first job for students case study the use of melatonin in a boy with refractory bipolar disorder phd thesis in pharmaceutical chemistry free resume help need a custum research paper written for me free essay editing services introduction essay help custom college papers online writing services canada need someone to write a research paper for me