XVII Ogólnopolskie Warsztaty Akceleracji i Zastosowań Ciężkich Jonów

Warszawa, 22 – 28 października 2023 r.

W Środowiskowym Laboratorium Ciężkich Jonów Uniwersytetu Warszawskiego odbędą się w dniach 22 – 28 października 2023 r. ogólnopolskie warsztaty szkoleniowe dla studentów III i IV roku fizyki zainteresowanych fizyką jądrową.

Tematami zajęć będą:

  • akceleracja ciężkich jonów i elementy optyki jonowej;
  • detekcja cząstek naładowanych i promieniowania gamma;
  • własności jąder atomowych i mechanizmy reakcji jądrowych;
  • układy elektroniki pomiarowej i systemy zbierania danych;
  • interdyscyplinarne zastosowania fizyki jądrowej.

Program warsztatów będzie obejmował wykłady i praktyczne zadania do wykonania przez studentów.

Zajęcia będą prowadzone w Laboratorium z wykorzystaniem unikalnej aparatury badawczej zainstalowanej na wiązce Warszawskiego Cyklotronu.

Plan wykładów


 

Archiwum Warsztatów z lat ubiegłych.