XVI Ogólnopolskie Warsztaty Akceleracji i Zastosowań Ciężkich Jonów

Warszawa, 24 – 30 października 2021 r.


W Środowiskowym Laboratorium Ciężkich Jonów Uniwersytetu Warszawskiego w dniach 24 – 30 października 2021 r. odbyły się ogólnopolskie warsztaty szkoleniowe dla studentów III roku fizyki zainteresowanych fizyką jądrową.
Tematami zajęć były:

  • akceleracja ciężkich jonów i elementy optyki jonowej;
  • detekcja cząstek naładowanych i promieniowania gamma;
  • własności jąder atomowych i mechanizmy reakcji jądrowych;
  • układy elektroniki pomiarowej i systemy zbierania danych;
  • interdyscyplinarne zastosowania fizyki jądrowej.

Program warsztatów obejmował wykłady i praktyczne zadania do wykonania przez studentów.

Zajęcia odbywały się w Laboratorium z wykorzystaniem unikalnej aparatury badawczej zainstalowanej na wiązce Warszawskiego Cyklotronu.
Plakat Warsztatów.


Studenci w czasie Warsztatów wykonywali przez tydzień projekty badawcze w ramach jednego z niżej wymienionych ćwiczeń w grupach 3-4 osobowych.
W sobotę wszystkie grupy zaprezentowały swoje doświadczenia i uzyskane wyniki.

Ćwiczenia doświadczalne

A: Badanie odporności radiacyjnej detektorów typu PiN-dioda na oddziaływanie z ciężkimi jonami (prowadzący: P. Napiorkowski, K. Krutul, B. Zalewski)
B: Spektroskopia gamma przy użyciu wielodetektorowego układu EAGLE (prowadzący: M. Palacz, J. Samorajczyk-Pyśk, T. Abraham)
C: Produkcja i pomiar grubości tarcz do eksperymentów z wiązką cząstek naładowanych (prowadzący: A. Stolarz, M. Komorowska)
D: Pomiar aktywności w próbce środowiskowej (prowadzący: A. Trzcińska, K. Wrzosek-Lipska)
E: Gamma kamera – narzędzie do obrazowania medycznego (prowadzący: U. Kaźmierczak, M. Paluch-Ferszt, Z. Szefliński, M. Araszkiewicz)


Plan wykładów


Archiwum Warsztatów z lat ubiegłych.