Wyniki ewaluacji działalności naukowej za lata 2017-2021

Ministerstwo Edukacji i Nauki po raz kolejny oceniło potencjał jednostek naukowych w Polsce. Uniwersytet Warszawski uzyskał najwyższą kategorię naukową „A+” w dyscyplinach nauki fizyczne i astronomia oraz nauki chemiczne.Więcej informacji.