Wytyczne przygotowania artykułów do Raportu Rocznego ŚLCJ 2021

 1. Prosimy o przysyłanie artykułów do Raportu Rocznego Laboratorium 2021 w terminie do 31 marca 2022 na adres raport(at)slcj.uw.edu.pl.
 2. Anglojęzyczne komunikaty powinny obejmować prace wykonane w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020, związane z działalnością badawczą prowadzoną przez pracowników Laboratorium, eksperymentami, dydaktyką, rozbudową i modernizacją aparatury.
 3. Autorzy kilku artykułów powinni przesłać każdy z nich osobnym e-mailem.
 4. Komunikaty można przysyłać w dowolnym formacie tekstowym. Preferowany format to LaTeX, ale akceptowane są również pliki ASCII, MS-Word, OpenOffice, LibreOffice.
 5. Przysłane teksty nie powinny być dłuższe niż trzy strony. W formacie stosowanym w raporcie dwie strony to około 9000 znaków ze spacjami. Jeżeli komunikat zawiera ilustracje, to tekst powinien być odpowiednio krótszy.
 6. Nazwiska w liście autorów powinny być oddzielone przecinkami (prosimy o wpisywanie tylko inicjałów i nazwisk autorów).
 7. W afiliacjach powinny znajdować się: nazwa Instytucji, miasto i państwo. Należy upewnić się, że wykorzystano prawidłową formę nazwy Instytucji (zazwyczaj można to sprawdzić na stronie internetowej Instytucji).
 8. Jeśli wszyscy autorzy mają taką samą afiliację nie należy wprowadzać jej numeracji.
 9. Rysunki, w dowolnym formacie graficznym (np. JPEG, GIF, PNG, PDF), powinny być dostarczone w postaci oddzielnych plikówNie należy wklejać rysunków w tekst w edytorze MS-Word, OpenOffice lub LibreOffice.
 10. Pliki z rysunkami powinny być nazywane w jasny sposób, z numeracją zgodną z ich pozycją w tekście.
 11. W artykule powinny znajdować się odwołania do wykorzystanych rysunków i tabel. Opisy tabel powinny znajdować się nad tabelami, zaś opisy rysunków pod odpowiednimi rysunkami.
 12. Przed przysłaniem rysunków, należy sprawdzić czy ich wydruki przy powiększeniu (zmniejszeniu) oczekiwanym przez autora dają obrazek o “publikowalnej” jakości. Docelowa wielkość liter na rysunkach nie powinna być mniejsza niż 2 mm, a linie nie powinny być cieńsze niż 0.18 mm (0.5 pt). Ilustracje powinny mieć rozdzielczość 300 dpi lub większą.
 13. Dopuszczalne jest dostarczenie barwnych rysunków i zdjęć, ale ze względu na koszt druku kolorów nie należy używać tam, gdzie to nie jest konieczne.
 14. Pomiędzy wartością liczbową a jej jednostką należy stosować “twardą spację” np. 200 µg/cm2.
 15. W zapisie liczb, jako znak dziesiętny należy stosować kropkę, a nie przecinek.
 16. Osoby używające LaTeX-a powinny skorzystać z szablonu i instrukcji dostępnych tu: www.slcj.uw.edu.pl/raport-roczny/latex.
 17. Osoby korzystające z MS-Word powinny przygotować artykuł zgodnie z szablonem i instrukcjami dostępnymi tu: template Word.docx