Rada Środowiskowego Laboratorium Ciężkich Jonów UW – Kadencja 2013-2016

Przewodnicząca

Prof. dr hab. Katarzyna Chałasińska- Macukow -Instytut Geofizyki, Wydział Fizyki UW

Zastępca

Prof. dr hab. Adam Maj – Oddział Fizyki Jądrowej i Oddziaływań Silnych, Instytut Fizyki Jądrowej PAN

Członkowie Rady

 • Prof. dr hab. Józef Andrzejewski – Zakład Fizyki Jądrowej, Uniwersytet Łódzki
 • Prof. dr hab. Janusz Braziewicz -Instytut Fizyki, Uniwersytet im. Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Prof. dr hab. Rajmund Bacewicz – Prorektor Politechinki Warszawskiej ds. Nauki
 • Prof. dr hab. Ewa Bulska – Centrum Nauk Biologiczno-chemicznych UW
 • Prof. dr hab. inż. Andrzej Chmielewski – Instytut Chemii i Techniki Jądrowej
 • Przemysław Gmaj – Przedstawiciel załogi, ŚLCJ
 • Prof. dr hab. Andrzej Góźdź – Katedra Fizyki Teoretycznej UMCS
 • Prof. dr hab. Zenon Janas – ZSJ, Wydział Fizyki UW
 • Prof. dr hab. Jerzy Jastrzębski – Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów UW
 • Prof. dr hab. Marta Kicińska-Habior – Wydział Fizyki UW
 • Prof. dr hab. Stanisław Kistryn – Prorektor Uniwersytetu Jagielońskiego w Krakowie
 • Prof. dr hab. Wojciech Nawrocik – Wydział Fizyki UAM
 • Prof. dr hab. Sławomir Nazarewski – Prorektor ds. Klinicznych, Inwestycji i Współpracy z Regionem, Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • Prof. dr hab. Paweł Olko – Instytut Fizyki Jądrowej PAN
 • Prof. dr hab. Ernest Piasecki – Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów UW
 • Prof. dr hab. Ludwik Pieńkowski – Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów UW
 • Prof. dr hab. Krzysztof Rusek – Dyrektor Środowiskowego Laboratorium Ciężkich Jonów UW
 • Prof. dr hab. Teresa Rząca-Urban – Wydział Fizyki UW
 • Prof. Adam Sobiczewski – Narodowe Centrum Badań Jądrowych
 • Prof. dr hab. Ryszard Sosnowski – Narodowe Centrum Badań Jądrowych
 • Prof. dr hab. Wiktor Zipper – Instytut Fizyki, Uniwersytet Śląski w Katowicach