Pomiar czasów życia stanów wzbudzonych w 134Sm – eksperyment wykonany w SLCJ

W ciągu ostatnich dwóch tygodni w SLCJ przeprowadzono eksperyment mający na celu pomiar czasów życia stanów wzbudzonych w jądrze 134Sm, zaproponowany przez dra Saygi z Uniwersytetu w Ankarze. W eksperymencie wykorzystano układ NEEDLE (NEDA+EAGLE) połączony z urządzeniem PLUNGER Uniwersytetu w Kolonii. Dziękujemy wszystkim badaczom z SLCJ, Uniwersytetu w Ankarze, Uniwersytetu w Kolonii, IFJ PAN w Krakowie, University of the West of Scotland, Atomki i Uniwersytetu Warszawskiego oraz operatorom cyklotronu SLCJ za ich ważny wkład.
Projekt był częściowo dofinansowany z grantu EURO-LABS (EUROpean Laboratories for Accelerator Based Sciences).