kalcjecos

PRZYSZŁOŚĆ FIZYKI JĄDROWEJ NISKICH ENERGII W POLSCE

A ROZWÓJ KRAJOWEJ INFRASTRUKTURY BADAWCZEJ

14-15 stycznia 2019

Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów UW

 

Konferencja organizowana wspólnie przez Sekcje Fizyki Jądrowej PTF, SLCJ UW i IFJ PAN.

Sekcja Fizyki Jądrowej PTF, Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów UW oraz Instytut Fizyki Jądrowej PAN zapraszają do wzięcia udziału w konferencji „PRZYSZŁOŚĆ FIZYKI JĄDROWEJ NISKICH ENERGII W POLSCE A ROZWÓJ KRAJOWEJ INFRASTRUKTURY BADAWCZEJ”.
Głównym celem konferencji jest integracja społeczności polskich fizyków jądrowych wokół badań z fizyki jądrowej, które będą mogły być w bliskiej lub nieco dalszej perspektywie prowadzone w Polsce.
Dla przypomnienia – główne infrastruktury badawcze fizyki jądrowej w Polsce to:

  •  ŚLCJ UW Warszawa z izochronicznym ciężko-jonowym cyklotronem o K-160, który może przyśpieszać jony of helu do ksenonu do energii 10 MeV/u. Planowane jest zastąpienie tego pracującego od 25 lat akceleratora ciężkich jonów przez nowe urządzenie o znacznie polepszonych parametrach energii, zakresu jonów i natężenia wiązek;
  • CCB w IFJ PAN Kraków z cyklotronem Proteus-235 firmy IBA, przyspieszającym protony do energii 230 MeV, którego głównym zadaniem jest terapia protonowa nowotworów, ale który również służy do prowadzenia podstawowych badań z fizyki jądrowej, biologii i zastosowań;
  • Laboratorium eLBRUS na Uniwersytecie Szczecińskim wyposażone w mały akcelerator lekkich jonów z ultra wysoka próżnią, służący m.in. do badań astrofizycznych.

Planowanym wynikiem tej konferencji ma być tzw. „Biała Księga”, omawiająca planowane w przyszłości badania z fizyki jądrowej w Polsce prowadzone na krajowych infrastrukturach badawczych.