Komitet Eksperymentów 2017-2020

Posiedzenia Komitetu Eksperymentów

Skład Komitetu Eksperymentów

  • prof. Konrad Czerski (Uniwersytet Szczeciński),
  • dr Gilles de France (GANIL, Caen, Francja),
  • dr hab. Nicholas Keeley (Narodowe Centrum Badań Jądrowych, Świerk),
  • dr Marco Mazzocco (Uniwersytet w Padwie, Włochy),
  • dr hab. Chiara Mazzocchi (Wydział‚ Fizyki UW) – Vice-Przewodnicząca,
  • dr hab. Leszek Próchniak (ŚLCJ UW),
  • dr Siergiej Sidorczuk (ZIBJ Dubna, Rosja),
  • dr Władysław Trzaska (Uniwersytet Jyväskylä, Finlandia) – Przewodniczący,
  • prof. Andrzej Magiera (Uniwersytet Jagielloński),
  • dr hab. Maria Kmiecik (Instytut Fizyki Jądrowej PAN).