Odszedł Ben Mottelson

W piątek 13 maja 2022 roku odszedł od nas w wieku 95 lat laureat Nagrody Nobla Ben Mottelson.

Ben Mottelson otrzymał Nagrodę Nobla w dziedzinie fizyki w 1975 (wraz z Aage Bohrem i Jamesem Rainwaterem) „za odkrycie związku między ruchem kolektywnym i ruchem pojedynczych cząstek w jądrze atomowym i opracowanie teorii struktury jądra atomowego opartej na tym zjawisku”.
Wspólnie z Aage Bornem napisał fundamentalna monografię „Struktura jądra atomowego” (zwaną przez niektórych „biblią”) – tom 1 „Ruch jednocząstkowy” i tom 2 „Deformacje jądrowe”.

Ben Mottelson współpracował z wieloma polskimi uczonymi. Został odznaczony w 1980 Medalem Mariana Smoluchowskiego przez Polskie Towarzystwo Fizyczne.