Heavy Ion Laboratory Council – Term 2017-2020

Chairman

Prof. dr hab. Marta Kicińska-Habior – Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski

Deputy

Prof. dr hab. Adam Maj – Oddział Fizyki Jądrowej i Oddziaływań Silnych, Instytut Fizyki Jądrowej PAN

Members of the Council

 • Prof. dr hab. Józef Andrzejewski – Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej, Uniwersytet Łódzki
 • Prof. dr hab. Janusz Braziewicz – Instytut Fizyki, Uniwersytet Jana Kochanowskiego
 • Prof. dr hab. Mieczysław Budzyński – Instytut Fizyki, Uniwersytet M. Curie-Skłodowskiej
 • Prof. dr hab. Ewa Bulska – Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych, Uniwersytet Warszawski
 • Prof. dr hab. Katarzyna Chałasińska-Macukow – Instytut Geofizyki, Uniwersytet Warszawski
 • Dr Jarosław Choiński – Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów, Uniwersytet Warszawski
 • Prof. dr hab. inż. Andrzej Chmielewski – Instytut Chemii i Techniki Jądrowej
 • Mgr Przemysław Gmaj – Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów, Uniwersytet Warszawski
 • Prof. dr hab. Jerzy Jastrzębski – Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów, Uniwersytet Warszawski
 • Prof. dr hab. Stanisław Kistryn – Uniwersytet Jagielloński
 • Prof. dr hab. Franciszek Krok – Wydział Fizyki, Politechnika Warszawska
 • Prof. dr hab. Leszek Królicki – Zakład Medycyny Nuklearnej, Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • Prof. dr hab. inż. Krzysztof Kurek – Narodowe Centrum Badań Jądrowych
 • Prof. dr hab. Tomasz Matulewicz – Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski
 • Dr Paweł Napiorkowski – Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów, Uniwersytet Warszawski
 • Prof. dr hab. Wojciech Nawrocik – Wydział Fizyki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
 • Prof. dr hab. Paweł Olko – Oddział Zastosowań Fizyki, Instytut Fizyki Jądrowej PAN
 • Dr hab. Leszek Próchniak – Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów, Uniwersytet Warszawski
 • Prof. dr hab. Krzysztof Rusek – Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów, Uniwersytet Warszawski
 • Prof. dr hab. Adam Sobiczewski – Zakład Fizyki Teoretycznej, Narodowe Centrum Badań Jądrowych
 • Dr hab. Elżbieta Stephan, prof. UŚ – Instytut Fizyki, Uniwersytet Śląski