EAGLE

EAGLE (central European Array for Gamma Levels Evaluations) jest wielodetektorowym, wielokonfiguracyjnym układem pomiarowym dostosowanym do potrzeb grup badawczych prowadzących badania z dziedziny spektroskopii gamma z wykorzystaniem wiązek Środowiskowego Laboratorium Ciężkich Jonów.

Więcej informacji przedstawiona na stronie w wersji anglojęzycznej .